Overtuigingen

Soft skills moeten hard zijn

Zeker bij soft skills spreekt men al gauw in termen van identiteit: “zij is onduidelijk”. Een normatieve en definitieve uitspraak. Zonde! Zeker gezien het feit dat soft skills alleen maar belangrijker worden. Met Google in je broekzak en robotisering om de hoek, gaat het steeds minder over wat je kunt of weet en steeds meer over hoe je samenwerkt met collega’s en klanten. Een veel correctere formulering is: “zij communiceert onduidelijk”. Objectief en vol perspectief. Want door de gewenste communicatieve skills precies te definiëren en daar objectief op te meten, kan er gericht ontwikkeld worden. Zo blijf je weg van zachte, oordelende meningen.

De vier voorwaarden voor succes

Bij ieder succesvol programma dat we met onze klanten draaien, wordt er voor de deelnemer aan vier voorwaarden voldaan: ik wil, ik word gefaciliteerd, ik begrijp en ik kan. In al onze programma’s stellen we per persoon vast in hoeverre aan deze voorwaarden wordt voldaan en bieden we de best passende interventies waar dat nog niet het geval is.

Een persoonlijk leerpad naar een gemeenschappelijk doel

Als organisatie heb je een duidelijke ambitie. Samen stellen we vast waar je met jouw organisatie naar toe wilt, maar we laten iedere deelnemer daar op zijn eigen manier komen. Omdat iedereen zich op een andere manier verhoudt tot de vier voorwaarden én omdat iedereen qua vaardigheden op een ander niveau begint. Op basis van verschillende diagnostische instrumenten stellen we vast waar iemand staat en welke interventies passend zijn voor hem of haar. Om uiteindelijk gezamenlijk op dezelfde plek uit te komen.

Maatwerk is effectiever dan generiek

De basale vaardigheden die nodig zijn voor het geven van feedback of voeren van klantgesprekken, zijn redelijk generiek. Toch zweren wij bij maatwerk. Voor de organisatie en voor de deelnemer. Met maatwerk gaat de herkenbaarheid en validiteit van de assessments en trainingen omhoog, wat ten goede komt aan de leerbeleving. Onze maatwerkprogramma’s krijgen al gauw een vol punt hoger in de deelnemer-reviews, met toelichting als: “dit komt heel dichtbij de dagelijkse praktijk”. En omdat de situatie direct herkenbaar is, is de relevantie van het programma voor de deelnemer onmiskenbaar. Het citaat raakt ook direct aan misschien wel het belangrijkste punt: de transfer naar de dagelijkse praktijk. Door herkenbare maatwerksituaties wordt de deelnemer scherp op momenten die zich lenen om de nieuw verworven skill toe te passen.