Hoe we werken

Faculty of Skills heeft een obsessie voor verbetering. Dat gaat over inzicht en oefening die elke deelnemer helpt om zichzelf te verbeteren. Het gaat ook over onze aanpak. Die stellen we voortdurend ter discussie en zodra het beter kan, voeren we het door: content, nieuwe interventies en slimmere implementatie. Het development-team werkt in samenwerking met klanten en universiteiten dagelijks aan nog knappere software inclusief toekomstgerichte experimenten die onze verbeelding soms te boven gaan.

Techniek moet functioneel en betrouwbaar zijn en alle deelnemers moeten aan alles merken dat het programma voor hen is. High Tech oplossingen combineren we met een High Touch aanpak. En met toevoeging van live training, zijn we ook steeds meer een trainingsbureau geworden.  Onze aanpak bestaat uit een mix van onderstaande elementen.

7 unieke kenmerken

High tech

  • TrainTool. Dat is onze prijswinnende software, hiermee worden soft skills online getraind en getoetst. Het biedt een persoonlijk leerpad voor soms duizenden deelnemers per programma.
  • Meetbaar. We werken toe naar meetbare verbetering van de skills van het individu en hoe dit van alle deelnemers zichtbaar wordt in bedrijfs-kpi’s. Nul- en eindmetingen maar vooral tussentijdse metingen verschaffen inzicht en focus voor deelnemers.
  • Fact-based & iteratief. Via wetenschappelijke inzichten en feitelijke resultaten wordt het leerprogramma voortdurend geoptimaliseerd.

High touch

  • Assessments & feedback. Beoordeling en feedback moeten gericht en persoonlijk zijn. Daarom faciliteren wij dit: per persoon, per subskill, per afdeling. Van experts, collega’s, en vrienden.
  • Coaching. Expertfeedback is een vak en moet adequaat en snel zijn. Daarom hebben we een global coachpool die deelnemers online, telefonisch of live begeleidt.
  • Classroom. Live sessies van nu zijn compact en dragen bij aan draagvlak, motivatie en de integratie met online interventies.
  • Maatwerk: Content en interventies komen pas binnen als je het dichtbij huis houdt: daarom leveren we maatwerk als een verlengstuk van de klantorganisatie op inhoud, cultuur, context, taal.

Wars van aannames!

Vaak wordt gevraagd wat ons onderscheidt van andere trainings- en testbureaus. Bovenstaande 7 kenmerken en zeker de combinatie, zitten dan vaak in ons antwoord. Hier gaat echter een nog groter kenmerk aan vooraf wat van meet af aan in onze cultuur zit: we zijn wars van aannames en willen impressies en percepties toetsen. Met techniek, statistiek en algoritmes en onze schat aan data, kunnen we achterhalen welke skills ertoe doen, waar mensen staan, wat gaat werken als interventie en welk resultaat we kunnen verwachten. In onze ontdekkingsreis, research en publicaties is onze organisatie soms een universiteit in het klein, of op z’n minst een faculteit waar kennis over skills samenkomt.