soft skills voor studenten

11 onmisbare soft skills voor studenten

Geschreven door Jan-Hendrik Vervelde | 30 juni 2017

Terwijl de hersenen van studenten op universiteiten al decennia gevuld worden met kennis, is de focus op academische vaardigheden, vooral communicatieve, pas sinds kort groeiende. Dat werd hoog tijd, want studenten merken zowel tijdens als na hun studie dat ze benodigde soft skills niet altijd in de vingers hebben. In dit artikel bekijken we 11 onmisbare interpersoonlijke vaardigheden voor studenten!

soft skills voor studenten1. Samenwerken

Een van de meest centrale, maar ook overkoepelende soft skills is teamwork. Wie niet goed kan samenwerken in een groep gaat het lastig krijgen, in een professionele omgeving vaak nog meer dan in een academische. Waar medestudenten een negatieve beoordeling kunnen geven over elkaar, kan het in een bedrijf zelfs tot ontslag leiden. In samenwerken komen verschillende communicatieve vaardigheden samen, zoals empathisch communiceren en doorvragen in Communication Strengths in Teams.

2. Presenteren

Kleine kans dat je een volledige opleiding doorloopt zonder ooit te presenteren. Of het nu een afgerond project is of een onderzoeksvoorstel, je verhaal overbrengen aan een groep blijft een belangrijke ‘zachte’ vaardigheid die ook in het bedrijfsleven geregeld gebruikt wordt.

3. Interviewen

In kwalitatief onderzoek is interviewen een vaardigheid die direct bijdraagt aan de kwaliteit van het onderzoek: Zo zal een geïnterviewde die zich op zijn gemak voelt en de juiste vragen krijgt, meer delen. De Universiteit Utrecht traint interviewskills dan ook voorafgaand aan interviews.

4. Mondelinge feedback geven

Terwijl peer grading steeds populairder wordt, kan nog niet iedere student even goed feedback geven. In groepsverband of duo’s is elkaar op de juiste manier (formeel of informeel) van feedback voorzien is geen overbodige communicatieve vaardigheid. Het voorkomt misverstanden en verhoogt de algehele kwaliteit.

5. Debatteren en discussiëren

De universiteit is bij uitstek een plaats om ideeën uit te wisselen en te toetsen. Een goede discussie of een debat voeren, hoort hierbij. Als alle deelnemers bijvoorbeeld hun stellingen duidelijk beargumenteren en niet op de man spelen, biedt dat meer ruimte voor een constructieve discussie van een onderzoek.

6. Onderhandelen en beïnvloeden

Een communicatieve vaardigheid die na de studie waarschijnlijk nog beter van pas komt dan tijdens, is onderhandelen en het eventueel beïnvloeden van anderen. Om medewerkers mee te krijgen met een verandering of beslissing, bijvoorbeeld. Dat is niet iets dat iedere student zomaar in zich heeft.

7. Conflictmanagement

Wie heeft zijn hele studie voltooid zonder ooit een werkgroep in een conflict te zien terechtkomen? Het kan verlammend zijn voor de dynamiek van de groep, zeker als de skills ontbreken om hier samen weer uit te komen. Conflictmanagement is iets dat de student ook na het afstuderen nog terug zal zien komen, als hij of zij een team moet leiden bijvoorbeeld.

8. Solliciteren

Over na het afstuderen gesproken: een goed cv mag je dan wel een sollicitatiegesprek opleveren, tijdens dat gesprek komt het ook aan op communicatieve skills. Vooral opleidingen waarvan studenten lastig een baan vinden, zouden hun de vaardigheden mee moeten geven om hun waarde en potentie over te kunnen brengen.

9. Personal pitch

Het helpt een student sowieso om zichzelf bondig en effectief te kunnen presenteren en zo meer zelfvertrouwen uit te stralen en onduidelijkheid te voorkomen. Welke studie volg(de) je, waar gaat je interesse naar uit, waar ligt je kracht? Dat is niet alleen nuttig bij mogelijke werkgevers, maar ook bij een introductie in een nieuwe groep, meedoen met een sportteam, of de eerste ontmoeting met je schoonvader.

10. Netwerken

Tijdens hun studie vinden veel studenten netwerken maar een vies woord. Daarna misschien nog steeds wel. Maar als je het op een natuurlijke manier kunt, sleep je er misschien wel die leuke stage mee binnen. Of de recruiter van die multinational herinnert zich je een jaar later nog.

11. Interculturele communicatie

Menig student komt op de universiteit in aanraking met veel nieuwe culturen. Bewustzijn en kennis van communicatie in andere culturen helpt om wederzijds begrip en vertrouwen te bouwen, wat de onderzoekskwaliteit en relaties ten goede komt.


Welke soft skill zou je nog willen toevoegen? Bekijk hieronder een presentatie over online soft skills training op de Universiteit Utrecht!

  1. Home
  2.    |   
  3. NL
  4.    |   
  5. Blog
  6.    |   
  7. 11 onmisbare soft skills voor studenten