3 tips om je onderwijs blended te maken

Om studenten te activeren, hogere cognitieve niveaus te bereiken en om tijdsinvestering van docenten te verlagen maken steeds meer docenten gebruik van online tools naast klassikale lessen en colleges. De variatie van mogelijke ingrediënten voor blended learning in het onderwijs is groot: verschillende soorten e-learning en e-training, online training en assessments, hoorcolleges, werkgroepen, groepsdiscussies, vragenuurtjes... En aan de docent de taak om de juiste ingrediënten én hoeveelheid in de spreekwoordelijke blender te doen zodat de leerdoelen bereikt worden. Maar kijk uit: als je teveel kiwi in je smoothie doet en te weinig banaan, kan het resultaat tegenvallen. Voorkom een blended vak met een zure nasmaak met de volgende 3 tips.

Bedenk welke leeractiviteiten passen bij de leerdoelen

blended-learning-smoothie

Maar bij het onder de knie krijgen van een nieuwe vaardigheid is dit niet voldoende, want dan is vooral heel veel oefening nodig. Dit kan uiteraard klassikaal met bijvoorbeeld face-to-face rollenspellen, maar dat is inefficiënt. Niet iedereen zal aan de beurt komen en ook zal de oefentijd beperkt blijven. Dit leerdoel vraagt dus om een online tool waar studenten individueel mee kunnen oefenen. Met de software TrainTool kunnen studenten bijvoorbeeld onbeperkt rollenspellen doen om een communicatieve vaardigheid onder de knie te krijgen.

Zorg dat de leeractiviteiten één geheel vormen

Bij het maken van een smoothie zet je de blender pas uit als alles één geheel is geworden. Ook bij een blended leertraject wil je voorkomen dat de verschillende leeractiviteiten niet met elkaar zijn geïntegreerd. Een goede blend zorgt voor een hoger leereffect en daarbij, studenten zullen snel hun motivatie voor een bepaalde leeractiviteit verliezen als ze het gevoel hebben dat het niet nuttig of relevant is. Zorg dus voor een duidelijke lijn in het vak, waarbij leeractiviteiten elkaar op een logische manier opvolgen. Als studenten moeten leren interviewen zodat ze advies kunnen geven, zorg dan dat de interviewtraining hierop aansluit en dat studenten met de relevante casuïstiek kunnen oefenen.

Het helpt ook om de online leeractiviteiten op één plek aan te bieden, bijvoorbeeld door tools via LTI te koppelen aan Blackboard. In veel versies van Blackboard kun je een tijdlijn voor het vak opstellen waar studenten direct naar de opdrachten worden gestuurd. Als dat niet mogelijk is, zorg dan voor een duidelijke cursushandleiding waar alle leeractiviteiten worden benoemd, met uitleg én waar studenten ze kunnen vinden. Zo voorkom je dat studenten een leeractiviteit over het hoofd zien of niet snappen waar ze moeten inloggen."

Hou je online deel persoonlijk en je klassikale deel interactief

Over het algemeen waarderen studenten online leeractiviteiten. Soms zijn er echter bezwaren, die vrijwel altijd te maken hebben met de manier waarop online leeractiviteiten geïntegreerd zijn in het onderwijs. Een veelgehoord bezwaar is dat teveel online leeractiviteiten onpersoonlijk is. Als je veel online elementen in je vak hebt opgenomen, zorg dan dat ze een persoonlijk element bevatten. In TrainTool kunnen studenten bijvoorbeeld hun opgenomen rollenspellen delen met medestudenten en kan een docent hun persoonlijke feedback geven op hun opnames.

Klassikale lessen hebben als voordeel dat er face-to-face contact is. Ook is er meteen gelegenheid om vragen te stellen als iets niet duidelijk is. Maar hoorcolleges lopen wel snel het risico om saai te worden. Zorg dus dat er voldoende interactie in je lessen zit, zodat je studenten activeert.

Nadat het vak voorbij is, kunnen de resultaten en opmerkingen van studenten in de cursusevaluatie helpen om je blended vak nog verder aan te scherpen. Ben je nog niet zover en wil je je eerst nog wat verder verdiepen? Download de case study van de Wageningen University & Research om te lezen hoe TrainTool daar geïntegreerd werd in een blended module over onderhandelvaardigheden.

Meld je hier aan!