Blended Learning, zelfs als het duurder is?!

Blended learning is niet nieuw, maar zal dit decennium zijn definitieve bestaansrecht claimen. Waarom? Omdat het economisch motief plaatsmaakt voor het rendementsmotief. Aanvankelijk waren kosten- en efficiencyoverwegingen leidend maar door de unieke didactische mogelijkheden wordt het in steeds meer situaties het beste alternatief. Dat wil zeggen: we zouden het zelfs kopen als het duurder was.

blended_training_s.jpgBlended learning, de mix van klassikale of leeractiviteiten en e-learning modules, groeide eerst vooral in – letterlijk – grote landen. Landen waarbij, anders dan hier in Nederland, afstandsleren een direct probleem oploste. Didactisch matige e-learning modules hadden bestaansrecht omdat het nog altijd beter was dan 300km afreizen om te luisteren naar een trainer.

Een bijkomend voordeel is gevonden in beperking van de ‘out of office time’ (zo noemde een van onze klanten het vandaag, ook gehoord: out of field time, verletkosten). Zeker in bijvoorbeeld de zorgsector of in een salesfunctie, waar iemand die in training zit 1 op 1 moet worden vervangen door een collega, is het economische argument voor online leren snel gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat ook hier de kwaliteit van de e-learning oplossing secundair is. Er zijn legio voorbeelden van e-learning modules waarbij vooral (lees: alleen) de boekhouder echt tevreden is.

Maar intussen is het motief voor blended training naar ‘kwaliteit’ aan het verschuiven. Online toepassingen zijn niet meer een goedkope afspiegeling van wat offline werkt, maar er ontstaan nieuwe combinaties van didactiek, context en techniek die eerder niet mogelijk waren.

Denk bijvoorbeeld aan ...
- vlak voor een spannend gesprek nog snel die video over onderhandelen terugkijken
- kennis inleren en onderhouden door elke dag per e-mail 3 vragen te beantwoorden
- een game waarin men leert over de nieuwe compliance-regels en onderwijl een competitie speelt tegen collega’s
- huiswerk maken tijdens schooltijd en thuis de colleges bekijken (‘flipping the classroom’)
- skills borgen door, na een live trainingsdag of vlak voor een gesprek, online te kunnen oefenen op jouw persoonlijke vaardigheden (<< that’s us!)

De variatie aan ‘blends’ zal alleen maar toenemen en dat is goed nieuws voor alle betrokkenen. De deelnemer krijgt meer controle, de werkgever een zichtbaar hoger rendement in minder tijd en de trainer kan zich nog meer richten op de specifieke persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.

Meld je hier aan!