Online communicatie trainen: 4 manieren

Geschreven door Marijn de Geus | 10 mei 2017

Online kan steeds meer. Ook jezelf trainen! Zo kun je bijvoorbeeld met online instructie je fysiek trainen of geheugenspelletjes doen. Hetzelfde geldt voor het trainen van communicatieve vaardigheden. Online is de leerstof is altijd beschikbaar en kun je waar je maar wilt, altijd aan de slag. Het zal managers als muziek in de oren klinken dat medewerkers niet langer een dag ‘op training’ zijn, maar de vraag is: weegt de effectiviteit van online trainen hier tegenop? De ene methode is de andere namelijk niet. Hier zijn vier manieren om communicatie online te trainen!

1. WikiHows en gespreksgidsen4manieren online trainen.jpg

Online gidsen die tips en richtlijnen over het voorbereiden en de structuur van gesprekken bieden, vormen een eerste stap. In dergelijke ‘wiki’s’ (zoals wikiHow.com) worden bepaalde gesprekken gecategoriseerd en aan de hand van de aard van het gesprek worden richtlijnen gegeven. Een naslagwerk voor de voorbereider, maar niet erg interactief. Via het bekijken van een blauwdruk weet je hoe je een sollicitatie-, functionerings- of slechtnieuwsgesprek het best kunt openen, alle voorgenomen punten naar voren laat komen en hoe je het gesprek samenvat en vervolgens afrondt. Een voordeel van dergelijke gespreksgidsen: ze zijn vaak kort en bondig en de tips helpen. Een nadeel is dat de structuur van een gesprek niet altijd dezelfde is, en dat een goede communicator staat of valt bij het kunnen toepassen van de juiste vaardigheid op het juiste moment.

2. De online leraar

Ah! een ‘online docent’: een leraar die overweg kan met een camera. Hij reikt voorbeelden aan, vertelt een boeiend verhaal dat je op elk moment kunt pauzeren en leert je de theorie via filmpjes. Zo zien we bijvoorbeeld dat het leren via videomateriaal goed werkt en past binnen de huidige werkelijkheid, waarin het just in time principe belangrijk is. Studenten vinden het ideaal: kennis en uitleg die overal beschikbaar is op elk moment. Zo kunnen ze zich op de voor hen bekende manieren voorbereiden op tentamens. In de bus of trein nog een college volgen, dat is efficiënt! Niet voor niets is het YouTubekanaal van scheikundedocent Sieger Kooij zo populair. Dat kan ook gelden voor filmpjes waarin uitleg over communicatie wordt gecombineerd met toepasselijke voorbeelden, maar de interactiviteit die echte communicatie met zich meebrengt, blijft hier beperkt.

3. Multimediaal platform

Een programma dat gebruik maakt van meerdere mediabronnen kan de kracht van elk medium optimaal inzetten. De geroemde online leerschool over de Engelse taal van de BBC is hier een voorbeeld van. Het biedt een platform met video’s, korte audioclips en tekstdocumenten met opgaven. Nu is het leren van een taal pas het begin van de weg naar het ontwikkelen van specifieke communicatieve vaardigheden, maar je ontwikkelt je sneller door het gebruik van multimedia in combinatie met stukjes theorie. Het meeste materiaal moet wel gedownload worden en ook hier blijft de interactiviteit beperkt (de BBC kan uiteraard niet elke bezoeker van het platform van feedback voorzien). Op een dergelijk platform kan bijvoorbeeld ook via meerkeuzetoetsen het niveau van de deelnemer bepaald worden. Weten wat je moet trainen is enorm belangrijk als je resultaat wilt halen!

4. Online videorollenspellen

Naast filmpjes kijken, kun je ook de reactie erop opnemen. Natuurlijk, interactiviteit is online niet mogelijk op hetzelfde niveau als wanneer je fysiek samenkomt. Maar een meer interactieve vorm van online trainen kan wel bereikt worden door het inzetten van online videorollenspellen. Hierbij gaat de deelnemer aan de slag met video-oefeningen die situatiespecifieke theorie direct met de praktijk combineren. De vaardigheden die hij nodig heeft, worden opgeknipt en in kleinere eenheden aangeboden. Zo krijgt de deelnemer steeds nieuwe oefeningen om de vaardigheden op te frissen en tegelijkertijd telkens bij te schaven. Omdat de content niet alleen bekeken wordt, maar de deelnemer zelf ook zijn reactie opneemt, kan er feedback worden gegeven. Een volgende stap in interactiviteit is wanneer er niet alleen tussen coach en trainee feedback gegeven wordt, maar ook tussen deelnemers van een online trainingsprogramma onderling. Zoals met elke vorm van training het geval is, blijft het motiveren van de deelnemer om zelf aan de slag te gaan wel een uitdaging. Daarnaast is goede connectiviteit (WiFi) en relatief snel internet vanwege het streamen en uploaden een belangrijke voorwaarde.

Doe de quiz en check of online trainen in jouw organisatie past!