Online trainen, met 1, 5 of 18 deelnemers?

Met online training zijn er vele samenwerkingsvormen denkbaar. Bij vaardigheidstraining, iets wat zich nu vooral afspeelt in groepen op de hei, is de vraag: wat is de ideale groepsgrootte voor online training?

1 (op 1)

group.jpgIn de offline wereld geldt: zo gewoon als 1 op 1 coaching is, zo ongewoon is 1 op 1 trainen. Iemand die als een pianoleraar elke week even aanschuift om een half uurtje met je te trainen, doen-feedback-doen. Zou leuk zijn maar is duur en logistiek onhandig. Online tools lossen de logistiek (locatie is geen issue, geen reistijd, training kan starten op elk moment) en een slim programma (waarin deelnemer ook veel uren maakt zonder de trainer) houdt ook de kosten binnen de perken.

5 of 18?

In de praktijk zoals wij die meemaken worden online skilltrainingen vaak als groepsactiviteit ingezet. Omdat men gestart is in het zaaltje en/of omdat ‘van elkaar leren en organisatie/afdeling verder brengen’ expliciet de bedoeling is. De groepsomvang ligt doorgaans tussen de 8-18 personen. Vervolgens popt soms de vraag op of de groep als geheel de online oefengroep moet worden. Als het groepsproces zwaar telt, bijv. vanwege een nevendoel als teambuilding waar hele afdeling aan mee moet doen, kan dat worden overwogen. In alle andere gevallen heeft het mijns inziens de voorkeur om bij online skilltrainingen de groep op te delen in oefengroepen van maximaal 5 personen.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • de feedback die men elkaar geeft is beter, doorgaans persoonlijker en minder mild
  • activiteit ligt hoger (minder neiging om te duiken), men voelt zich meer van elkaar afhankelijk
  • regelmogelijkheden: als trainer kun je afhankelijk van je doel sturen op bijv. subgroepen met mensen die elkaar (niet) kennen, een leerdoel (juist niet) delen, of onderlinge een interessante rolverdeling kunnen krijgen.

Meld je hier aan!