Skills en trainingseffect meten, op de komma nauwkeurig!

Soft skills meten wordt geassocieerd met (boter)zachte tools en arbitraire beoordelingen; ‘boeiend, momentopname, zegt iets maar toch ook betrekkelijk’. Soft skills trainen wordt geassocieerd met softe trainers, softe interventies en een soft resultaat: ‘leuk, interessant, maar essentieel nee’. Tegen die achtergrond niet gek dat geld en tijd vrijmaken voor beoordelen en trainen op een tweede plan komt te staan. De roep om een verandering klinkt luider dan ooit en Faculty of Skills geeft antwoord: we ontwikkelden de Communication Strengths Scan.

Trainingseffect metenIn gesprekken met werkgevers hoorden wij de volgende geluiden:

1. “Om te weten wat mensen kunnen, willen we inzicht in kwaliteiten. Liefst per competentie en op de komma nauwkeurig. Voor kennis lukt dat, maar voor vaardigheden en zeker de zogenaamde soft skills lukt dat niet. De gebruikelijke HR-tools (zoals assessmentonderzoeken of losse vragenlijsten/testen, 360-graden instrumenten, mystery clients) geven enkel grove indicaties en zijn bewerkelijk en daarom kostbaar. Wij, het (HR) management, dromen van regelmatige én betaalbare updates (per persoon, per vestiging, per afdeling) van de voor het bedrijf of functie essentiële skills, van overzichten die inzicht geven en direct in actie zijn te vertalen. Kortom: een dashboard met betrouwbare informatie.

2. “Om te weten of essentiële soft skills beter worden, willen we inzicht in ontwikkeling: niet het cijfer voor de trainer, het zaaltje, de reader, maar waar stond iemand bij de start (nulmeting), wat was zijn/haar inzet (uren/type activiteiten) en wat is uitgedrukt in getallen de progressie en het bereikte niveau (post-meting)?”

Bovenstaande geluiden waren aanleiding om onze software TrainTool niet alleen als oefentool, maar ook als meetinstrument door te ontwikkelen.

Online trainen en online meten zijn op zichzelf al krachtig en dat merken wij aan de spontane verzoeken uit de markt. Maar de combinatie maakt het allemaal nog veel interessanter:
(a) meten is leuker inclusief ontwikkeling, en
(b) oefenen/trainen is leuker als resultaat echt meetbaar wordt.

In de cases op ons platform ‘ontstaan’ modules waarin meet- en oefenmomenten elkaar afwisselen:

nulmeting > oefenen > tussenmeting > oefenen/feedback > tussenmeting, oefenen/feedback > slotmeting

Dit systeem is enorm inzichtelijk en het doet recht aan degene die inzet geeft als deelnemer, de begeleiders/peers die effect zien van interventies en de werkgever die zijn beoordelings- en trainingsbudget op basis van data kan toewijzen. Door de ontwikkeling van de Communication Strenghts Scan is soft skills meten en ontwikkelen vanaf nu keihard.

De communication strengths scan in actie zien? Probeer de scan demo!

Abonneer je hier!

Recente berichten