Spiegeltje, spiegeltje in de hand...

Wie communiceert het beste van het land? Trainen met interactieve video rollenspellen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. “Het is wel even spannend om jezelf terug te zien”, is een reactie die we vaak horen. En terecht. Het is ook confronterend om jezelf in eerste instantie wat onwennig in de camera te zien kijken, nadenkend over wat je moet zeggen tegen die klant die je door het spiegeltje in je hand (tabletscherm) recht in de ogen kijkt. Maar, jawel, oefening baart kunst. En een niveau van bewuste onbekwaamheid is de eerste stap naar onbewuste bekwaamheid.

Jezelf beoordelen?

zelfscoring.jpgEen nieuwe feature die sinds kort is toegevoegd aan de video rollenspellen, is de zelfbeoordelingsvraag. De naam zegt het al: de deelnemer beoordeelt zijn eigen prestatie aan de hand van een aantal sturende vragen. Hoe dat werkt? In een oefening moet een deelnemer bijvoorbeeld empatisch reageren op een klant die klaagt over een te laat geleverde bestelling. In deze training is vooraf gedefinieerd dat empatisch reageren bestaat uit:

  1. Het verhaal samenvatten;
  2. Het gevoel van de klant benoemen;
  3. Hier met een gevoelsreflectie op reageren.

Bewust onbekwaam

foon_zelfcheck_en_feeback.pngDirect na de reactie van de deelnemer wordt er middels een checklist bevraagd of de deelnemer deze onderdelen heeft verwerkt in zijn antwoord. Door het beantwoorden van deze vragen, reflecteert de deelnemer meteen op zijn prestatie en kan hij zo nodig direct bijsturen in de volgende poging. Op deze manier wordt de deelnemer aangespoord kritisch naar zichzelf te kijken en ontstaat een direct leereffect.

“Na het opnemen van je video is het door de checks die je kunt doen goed in te zien wat je wel hebt gezegd en niet had moeten zeggen.” – feedback van een deelnemer

Een mooie bijkomstigheid is dat door deze beoordelingsvragen meteen de norm duidelijk wordt en het veelvuldig oefenen van een unieke oefening wordt gestimuleerd. Het voelt uiteraard beter om alle beoordelingsvragen af te kunnen vinken, dan door te gaan naar de volgende oefening in de wetenschap dat je punten hebt laten liggen.

“De checks die na poging 1 gegeven worden, zijn nuttig en helpen bij het verbeteren van poging 2.”  feedback van een deelnemer

Resultaten

Deelnemers raken meer betrokken bij hun leerproces en gaan instinctief op een metaniveau naar hun eigen prestaties kijken. Hierdoor wordt meteen inzichtelijk wat al goed gaat en wat nog niet, waardoor de deelnemer intrinsiek gemotiveerd zal worden om de competenties die hij nog niet kon afvinken, te verbeteren. En dat wordt positief beoordeeld: van de eerste 104 deelnemers was 93% meer dan tevreden! Dit betekent ook dat je binnen een training zou kunnen toewerken naar een adaptieve vorm: deelnemers oefenen alleen wat voor hen relevant is. Want waarom zou je iets oefenen wat je al onder de knie hebt? 

Wil je graag zien hoe zelfbeoordeling in onze e-training werkt? Doe dan een demo!

Meld je hier aan!