Stilstaan is vooruitgang

In talloze speeches bij even zovele kerst- en nieuwjaarborrels kijken we steevast terug op het jaar dat achter ons ligt. Vaak kort, want al snel is het ‘met de blik vooruit’. Naar het nieuwe jaar, dat zich vol beloftes en nieuwe mogelijkheden voor ons uitstrekt. Toch is het goed om stil te staan bij wat geweest is. De mooiste tijd voor reflectie is nu!  

Reflectie

reflectie zelfbeoordeling.jpg‘Stilstand is achteruitgang’, luidt een bekend gezegde. Loesje stelt daar heel eigentijds tegenover: ‘Stilstaan bij je handelen is vooruitgang’. En dat ze gelijk heeft, erkent iedereen die zich bezighoudt met onderwijs en trainen. Met leren dus. Want leren vindt plaats daar waar je de tijd neemt om terug te kijken op je handelen, door jezelf vragen te stellen over waarom je wat op die manier gedaan hebt, wat dat over jezelf zegt, hoe het voelt en hoe je het anders wilt. En met het beantwoorden van die vragen.

Zelfbeoordeling

Omdat reflectie zo belangrijk is bij het leren, hebben we onlangs aan verschillende trainingen de zelfbeoordelingsvraag toegevoegd. Daarmee beoordeelt de deelnemer zijn eigen prestatie aan de hand van een aantal sturende vragen. De kritische blik waarmee hij of zij naar zichzelf kijkt, heeft een direct leereffect. Deelnemers raken meer betrokken bij hun eigen leerproces en gaan op een metaniveau naar hun eigen prestaties kijken. Met resultaat.

Tijd nemen

no-thanks-were-too-busy.jpgNiet voor niets hebben we dat reflectiemoment in onze trainingen verweven. Immers: de grote vijand van reflectie is tijd. En dan vooral de tijd nemen om een moment stil te staan en terug te kijken. Hoe herkenbaar is het beeld van een winkel of organisatie vol keihard werkende mensen, zo druk dat ze geen tijd hebben om te kijken naar wat misschien anders moet of slimmer kan. Als er één wetmatigheid opgaat voor reflectie is het deze: als je geen tijd hebt voor reflectie, is het des te urgenter om die tijd te nemen.

Delen

Juist deze donkere dagen aan het einde van het jaar lenen zich bij uitstek voor momenten van reflectie. Neem een concrete situatie in gedachten, stel jezelf vragen over je handelen, hoe dat bij jou paste, wat je liever anders zou zien, en bedenk hoe je daaraan vorm kunt geven. Nog mooier: praat erover tijdens het bereiden van de kalkoen en neem de feedback die de ander met je deelt mee in je reflectie. Op een prachtig nieuw jaar! 

Wil je zelf beoordelen of zelfbeoordeling iets is voor jouw training? Check de blog hieronder!

Meld je hier aan!