Student en docent willen ook na corona blended onderwijs

Geschreven door Marijn de Geus | 26 mei 2021

We zullen nog lang praten over een ‘voor en na’ corona. De pandemie dwong tot abrupt overschakelen naar online onderwijs. Ook de interesse in TrainTool nam een vlucht. Voor veel docenten ging er een wereld open. Tegelijk snakt iedereen er nu naar om elkaar weer live te ontmoeten, dat geldt voor docenten en studenten. Mensen buiten de sector vragen ons daarom regelmatig: betekenen de versoepelingen vanaf september een abrupte terugkeer naar klassieke leervormen? Het korte antwoord is nee. Wij hebben die indruk althans allerminst.

Sowieso was er al voor corona, na een groep early adopters (2012-1015), een jaarlijks gestage groei van met name universitaire docenten die TrainTool inzetten. En ook de nieuwe gebruikers bij de vele instellingen waarmee we zijn gaan samenwerken, willen door. Zij staan gezamenlijk garant voor tienduizenden accounts op TrainTool-programma’s. De early adopters en ook de latere en recente gebruikers hebben doorgaans dezelfde motieven om vanaf september het onderwijs - in ons geval van skills - blended in te richten. Hun 4 belangrijkste motieven hebben we hier op een rij gezet. Maar eerst nog een paar noties over skills-practica.


Skills trainen betekent practica

Om studenten te vormen en klaar te stomen voor het beroepsleven, zijn skills steeds belangrijker. Dat staat al geruime tijd in (internationale) rapporten en wordt ook afgedwongen door kritische collega’s, klanten, patiënten, burgers etc. Meer mondigheid en eigenheid van hen, vergt competenties van de nieuwe professionals. Skills als sociale vaardigheden, presenteren, klantfocus, servicegerichtheid maar zeker ook samenwerken en leidinggeven, worden opnieuw geladen. Het onderwijs volgt met vakken die daarover gaan. Er is een parallel besef dat je dan niet kunt volstaan met een boekje, een reader, een paar filmpjes of een reflectieverslag. Liever is er gelegenheid om kennisoverdracht en voorbeelden, te combineren met practica. Maar dan beginnen de dilemma’s, want het startniveau is nogal divers (daar was geen cijfer voor op de havo). Sommige studenten zijn geroutineerd, terwijl anderen nog totale beginners zijn.

Oefenen zoveel als nodig

Een geschikt leermiddel biedt de gelegenheid voor routiniers om snel bij te spijkeren en bevestiging te krijgen, en de mogelijkheid ongelimiteerd te oefenen voor mensen die van ver komen. In alleen een live setting is dat slecht te organiseren. Acteurs zijn duur, rollenspelen zijn eng en veel studenten zijn onbewust onbekwaam. Docenten kiezen er steeds vaker voor om naar een (live) groepsbijeenkomst of assessment toe te werken en voordien studenten in de gelegenheid te stellen zich naar behoefte voor te bereiden.

 

HVA blog“We hebben het zo ingericht dat de leerlingen TrainTool gebruiken als voorbereiding op de workshop. Studenten zijn thuis al bezig geweest met het onderwerp, hebben geoefend en elkaar feedback gegeven. Op die manier hebben ze al een ander startniveau.”

Katja van Zalen, Hogeschool van Amsterdam
Adviesvaardigheden Finance & Control, Finance, Tax & Advice

Lees de case study

 

Veilig oefenen

Communiceren is een werkwoord en leer je door doen. Meteen in het diepe is vaak te moeilijk en daardoor niet inspirerend. Liever deel je het op in stukjes en bouw je het op qua complexiteit. Het nut om dit met rollenspelen te doen is onomstreden, maar helaas is de weerstand daartegen dat ook. En veelvuldig oefenen met pottenkijkers (lees: medestudenten) vindt het gros niet fijn. Een werkvorm die werkt moet veilig zijn. Met TrainTool kan de lijn tussen groep en individu gelijk lopen met klassikaal en online. Met de groep worden de kaders gezet, het oefenen doen mensen online en individueel. Terug in de klas zijn de meters al gemaakt en is er minder schroom. De stap naar de echte praktijk wordt daarmee moeiteloos gezet.

 

Radboud logo blog“We merkten dat studenten in de werkgroepen er soms moeite mee hadden om in één keer in de praktijk te brengen wat ze geleerd hadden, het gat tussen erover lezen en het ook echt doen, het echt zeggen, was te groot. Dan stond ik voor de groep en vroeg ik: ‘wie wil er beginnen?’ en dan zat iedereen ineens naar het plafond of naar z’n schoenen te kijken. Nu zeggen studenten ‘ja hoor, ik wil wel’, als ik vraag om vrijwilligers om te oefenen. Je ziet dat de studenten veel beter voorbereid zijn.”

Remco Haringhuizen, Radboudumc
Geneeskunde

Lees de case study

 

Meer oefenen

Sommige docenten zijn al jaren bezig met het oefenen van skills in de les. Maar zij ervaren dat het tijd kost. Onder andere vanwege het al eerder genoemde verschil in startniveau. Maar ook omdat de lat hoog ligt en idealiter iedereen aan bod komt. De droom is om (veel) meer oefentijd te bieden met opdrachten die dwingen tot doen. Met de functionele ‘pijn’ van het zwakke begin en de lol dat je het echt leert en ervaart en aantoonbaar kunt.

 

Hanzehogeschool logo blog"Voordat het TrainTool-programma werd ingezet, bestond de training uit zes lessen van drieënhalf uur. Dat lijkt heel veel, maar als je bedenkt dat studenten zo’n gesprek een of twee keer willen oefenen ben je zo een uur verder. Dan komt dus niet eens iedereen aan de beurt tijdens een les. Terwijl we het wel echt heel belangrijk vinden dat de studenten die basisvaardigheden goed onder de knie hebben. We zijn toen op zoek gegaan naar een manier om de studenten meer vlieguren te kunnen laten maken, zonder dat de werkdruk voor ons als docenten daardoor erg toeneemt. We willen dat ze vooral heel veel kunnen oefenen en dat ze feedback van ons en elkaar kunnen krijgen."

Caren Albers, Hanzehogeschool
Human Resource Management

Lees de case study

 

Student van nu is blended

De studenten van nu leven blended en waar het functioneel is, kiezen zij graag voor online oplossingen. Reviews van instellingen en losse opleidingen spreken boekdelen en wat dit betreft is er ook na corona no way back. Onderstaande reviews van programma’s onderschrijven dit.

 

"It is the best one can do with online patient interviews"
Rijksuniversiteit Groningen - Treatment consultation. Reviewcijfer 9. 

"Bijzonder goede oefentool, vooraf had ik mijn vraagtekens bij deze tool: hoe kun je nu online je presentatietechnieken oefenen? Maar dit blijkt dus echt heel goed mogelijk te zijn."
Windesheim - Overtuigend presenteren. Reviewcijfer 9.

"Interessante tool waarin casussen gebaseerd op het echte leven online worden gehouden. Handige oplossing om gesprekstechnieken grootschalig te oefenen.
Fontys - Luisteren, samenvatten, doorvragen.Reviewcijfer 8.

 

Concluderend

Het is en blijft een geweldig vooruitzicht om in september weer met live onderwijs aan de gang te gaan. In colleges, werkgroepen maar ook in een op een contact gebeuren dingen die online niet of veel minder goed kunnen. Bepaalde activiteiten lenen zich er echter bij uitstek voor om online te blijven doen of te gaan doen. Het oefenen van communicatieve vaardigheden is er zo een. Omdat het veiliger voelt, te tijdrovend is voor in de les en het online wel naar (leer)behoefte kan. Last but not least kan het voor docenten soms even wennen zijn, maar is het voor studenten heel logisch en vanzelfsprekend om blended te werken, tot en met teleurstellend als de innovatieve mogelijkheden daartoe, niet worden omarmd. 

  1. Home
  2.    |   
  3. NL
  4.    |   
  5. Blog
  6.    |   
  7. Student en docent willen ook na corona blended onderwijs