Waarom TrainTool bestaat: soft skills ontwikkelen en gedrag inslijpen

Geschreven door Marijn de Geus | 1 oktober 2011

Verkoopvaardigheden, samenwerken, onderhandelen, leidinggeven, interventies plegen, slecht nieuws gesprekken, beïnvloedingsstijlen… Soft skills die we via open lijn en incompany trainen. Er zijn goede en slechte trainingen, het is kortom een echt vak.

inslijpen_s.png

Soft skills ontwikkelen moet een gedrag zijn

Klassiek zijn de ingrediënten die de kwaliteit van een training bepalen: competente trainers, onderbouwde theorie, veiligheid in de groep en passende simulaties. Het vindt plaats ‘op de hei’ in een liefst prettige accommodatie. Soms aangevuld met e-learning (online inlees- en naslagmateriaal, huiswerkopdrachten), werkplekleren en nazorg in de vorm van coaching.

Bij soft skills trainen evalueert men de de rollenspelen vaak als ‘het echte werk’. In een klassieke ‘zaaltjestraining’ is dit uiteraard begrensd in de tijd. (Inhouse en freelance) trainers en bureaus onderhouden relaties op bedrijfsniveau met directie en hr, het contact met deelnemers beperkt zich doorgaans tot de trainingsdag(en) en eventuele terugkomdag.

Kan het beter?

Veel grote organisaties en vooruitstrevende trainingsbureaus zoeken voortdurend naar kostenvoordelen, eigentijdse methoden, ‘ownership’ bij deelnemers, aansluiting bij het nieuwe werken, binding op deelnemersniveau en vooral naar optimaal leerrendement. Met en voor deze organisaties is TrainTool gestart.

De kerngedachte van TrainTool is: soft skills aanleren = oefenen + feedback.
Niet meer uitsluitend in de zaal maar voortaan ook door gebruiksvriendelijke it-toepassingen in slimme combinaties met kennisoverdracht en groepsdynamiek middels video, webcam, chatten.

  1. Home
  2.    |   
  3. NL
  4.    |   
  5. Blog
  6.    |   
  7. Waarom traintool bestaat