Faculty Library

Generieke programma's

 

 

Voor educatieve instellingen

Leerdoelen/competenties
 • Basisvaardigheden:
  • Ademhalen
  • Articuleren
  • Spreektempo en pauzes
  • Houding
 • Structuur en opbouw:
  • Inleiding
  • Centrale vraag
  • Argumentatie en doel
  • Afsluiten
 • Presenteren 2.0
  • Motivatie
  • Spanning opbouwen
  • Vragen stellen aan publiek
  • Tastbaar maken
 • Afronding
Gebruikt op o.a. 

Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen

Opleiding

Geneeskunde, Geografie, Psychologie.

Taal: Nederlands, Engels

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Gesprek openen en aansluiten bij de klant
 • Informatie verzamelen door te luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Adviseren
 • Omgaan met bezwaren
 • Afronden van het adviesgesprek
Gebruikt op o.a. 

Windesheim, Aeres landbouwhogeschool, HAN, Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool

Opleiding

Logistiek management, HRM, HBO Rechten, Finance Tax & Advice, Agrarische bedrijfskunde, engineering

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Gesprek openen
 • Open vragen stellen
 • Parafraseren
 • Concretiseren
 • Gevoel reflecteren
 • Samenvatten
Gebruikt bij

Rijksuniversiteit Groningen

Opleiding

Geneeskunde, paramedische opleidingen

Taal: Nederlands, Engels

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Waarderende vragen stellen
  • Fasen van appreciative inquiry toepassen
  • Verschillende soorten vragen stellen per
   fase
  • Gelijkwaardig coachingsgesprek voeren
 • Het gesprek positief benaderen
Gebruikt op o.a. 

Hanzehogeschool Groningen

Opleiding

Human Resource Management, ook geschikt voor leidinggevenden.

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Coaching met het GROW-model:
  • Goal
  • Reality
  • Options
  • Way forward
 • Een coachende houding aannemen
 • Ingaan op het betrekkingsniveau
 • Ingaan op het inhoudsniveau
Gebruikt op o.a.

NIEUW programma

Opleiding

Bijv. Human Resource Management, ook geschikt voor leidinggevenden.

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • gesprek openen
 • luisteren, samenvatten, doorvragen
 • SPIN-model (verkoopgesprek)
 • omgaan met weerstand en bezwaren
 • gesprek afronden
 • principieel onderhandelen (Harvard-methode)
  • zienswijze
  • emoties
  • communicatie
  • belangen
  • keuzes
   • criteria
Gebruikt op o.a. 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Windesheim, NHL Stenden, Hogeschool Rotterdam.

Opleiding

Commerciële- en Bedrijfseconomie, Logistiek management, Bedrijfskunde, Hotelmanagement, Leisure- & Eventsmanagement, Ondernemerschap & Retail, Toerisme, Vastgoed & Makelaardij.

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Gevoelsreflectie geven
Gebruikt op o.a.

Tilburg University

Opleiding

Dit is een algemeen programma, geschikt voor alle opleidingen

Taal: Engels

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Complimenteren
 • Overtuigen
 • Vragen stellen
 • Samenvatten & parafraseren
 • Begripvol reageren
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Assertief optreden
 • Gesprek beginnen, op gang houden en afsluiten
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Onderhandelen
 • Omgaan met conflicten
Opleiding

Alle opleidingen, dit is een algemeen programma.

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Basisvaardigheden en opening van debat
 • Argumenteren
 • Framing
 • Weerleggen en reframing
 • Afsluiting van het debat
Gebruikt bij o.a.

Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool

Opleiding

HRM, Recht, Economie, Bestuur & Organisatie, Sociale Wetenschappen, Crossmediale Communicatie.

Taal: Nederlands, Engels

Download de infosheet 

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Openen van een gesprek
 • Luisteren, samenvatten, parafraseren, doorvragen
 • Interveniëren
 • Omgaan met emoties
 • Reflecteren op gevoelens
 • Metacommunicatie
 • Afsluiten van een gesprek
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen
 • Slechtnieuwsgesprek voeren
Gebruikt op o.a. 

Hogeschool Leiden, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Opleiding

Fysiotherapie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Openen van een gesprek
 • Afsluiten van een gesprek
 • Luisteren, samenvatten, parafraseren, doorvragen
 • Interveniëren
 • Metacommunicatie
 • Reflecteren op gevoelens
 • Feedback geven en ontvangen
 • Slechtnieuwsgesprekken
Gebruikt op o.a. 

Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool

Opleiding

Verpleegkunde

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Openen van een gesprek
 • Luisteren, samenvatten, parafraseren, doorvragen
 • Interveniëren
 • Omgaan met emoties
 • Reflecteren op gevoelens
 • Metacommunicatie
 • Afsluiten van een gesprek
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen
 • Slechtnieuwsgesprek voeren
Gebruikt op o.a. 

Haagse Hogeschool

Opleiding

Huidtherapie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Openen van een gesprek
 • Afsluiten van een gesprek
 • Luisteren, samenvatten, parafraseren,
  doorvragen
 • Interveniëren
 • Omgaan met emoties
 • Concretiseren
 • Metacommunicatie
 • Feedback geven
 • Slechtnieuwsgesprekvoeren
Gebruikt bij o.a.

Universiteit Utrecht, Hogeschool Leiden, Horizon College, Hogeschool Viaa, Hogeschool Utrecht, HBO Drechtsteden

Opleiding

(Toegepaste) Psychologie, PABO, Social Work, Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Openen van een gesprek
 • Luisteren, samenvatten, parafraseren, doorvragen
 • Interveniëren
 • Omgaan met emoties
 • Reflecteren op gevoelens
 • Metacommunicatie
 • Afsluiten van een gesprek
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen
 • Slechtnieuwsgesprek voeren
Gebruikt bij o.a.

Haagse Hogeschool

Opleiding

Voeding en diëtetiek

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Begripvol reageren
  • situatie of emoties benoemen
  • oplossing bieden of vraag beantwoorden
 • Toon aanpassen
  • door te luisteren
  • door je in te leven
Gebruikt bij o.a.

Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool, Hogeschool Rotterdam

Opleiding

Verpleegkunde, Human Resource Management, Sales- en Accountmanagement

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Feedback geven volgens het 4G-model
  • Gedrag
  • Gevolg
  • Gevoel
  • Gewenst gedrag
 • Feedback ontvangen
Gebruikt bij o.a.

Universiteit Utrecht. Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Hanzehogeschool, Windesheim, Aeres Hogeschool

Opleiding

Human Resource Management, Bedrijfskunde, Logistiek Management

Taal: Nederlands, Engels

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Openen van het gesprek
 • Beoordeling formuleren
 • Slecht nieuws brengen
 • LSD
 • SMART-afspraken maken
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen
Gebruikt bij o.a.

Deltion College, Aeres Hogeschool

Opleiding

Logistiek Management, Agrarische Bedrijfskunde

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Signalen opvangen en bespreekbaar
  maken
 • Vragen stellen en doorvragen
 • Het eigen perspectief delen
 • Oplossingen bespreekbaar maken
 • Hulp van derden inschakelen
Opleiding

Er zijn verschillende versies van dit programma,  gericht op opleiding Verpleegkunde of op de opleiding Fysiotherapie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Metacommunicatie
 • Gevoelsreflectie geven
 • Vragen stellen (concretiseren)
 • Samenvatten & parafraseren
 • Luisteren (non-verbaal gedrag)
 • Gespreksregie I (openen, afsluiten)
 • Gespreksregie II (interveniëren)
 • Zelfonthulling (hardop denken)
 • Omgaan met weerstand
 • Confronteren
Opleidingen

Toegepaste-, klinische-, sociale psychologie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Toon je nieuwsgierig
 • Intervenieren
 • Aanpassen van je communicatiestijl
 • Zelf-reflectie
 • Toepassen van bovenstaande in een onderhandelingssituatie
Gebruikt bij o.a.

Wageningen University, Windesheim Hogeschool

Opleiding

International Business, Bedrijfskunde, Verpleegkunde, HRM, Rechten

Taal: Engels

Download de infosheet

Leedoelen/competenties
 • Een afspraak maken
 • Bezwaren weerleggen
 • Voorbereiding
 • Small talk
 • Opening
 • Structuur
 • Sociaal wenselijke antwoorden voorkomen
 • Gevoelige materie aansnijden
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Probing
 • Interveniëren
 • Oordeelloos luisteren
 • Valkuilen
 • Afsluiten
Gebruikt bij o.a.

International Business, Bedrijfskunde, Verpleegkunde, HRM, Rechten

Opleiding

Wageningen University, Windesheim Hogeschool

Taal: Nederlands, Engels

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Gesprek openen en aansluiten bij de cliënt
 • Informatie verzamelen door te luisteren,
  samenvatten en doorvragen
 • Adviseren
 • Omgaan met bezwaren
 • Afronden van het adviesgesprek
Gebruikt bij o.a.

HBO Rechten

Opleiding

Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Kernkwaliteiten herkennen
 • Kernkwaliteiten benoemen
 • Observeren of kernfeedback binnenkomt
 • Kernfeedback verdiepen
 • Van kernkwaliteit naar ideaal gaan
 • Krachtgericht luisteren
 • Doorvragen op denken, voelen en willen
 • Krachtgericht samenvatten van probleem naar kracht
 • Herkennen van interne/externe belemmeringen
 • Hanteren van belemmeringen
Opleiding

PABO, Lerarenopleiding, Pedagogiek

Taal: Nederlands

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Hoe je zonder oordeel een gesprek in gaat
 • Hoe je de ander centraal stelt in het gesprek
 • Welke vragen effectief zijn op welk moment
 • Hoe je effectief intervenieert in een gesprek
Gebruikt bij o.a.

Haagse Hogeschool, Hogeschool Windesheim, Radboud Universiteit, Aeres Hogeschool, Fontys Hogescholen

Opleiding

HRM, Logistiek Management, Agrarische Bedrijfskunde, Rechten, Sales- en Accountmanagement

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Luisteren Samenvatten en Doorvragen
 • Gevoelsreflectie geven
 • Procesniveau van communicatie herkennen en benoemen
 • Intervenieren en heretiketteren
 • Futuriseren
Gebruikt bij o.a.

Hanzehogeschool, Haagse Hogeschool

Opleiding

HRM, Rechten, Bedrijfskunde

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Engageren: de student gaat hier aan de slag met de volgende vaardigheden: gesprek
  openen, open vragen stellen, reflectief
  luisteren, bevestigen, en samenvatten.
 • Focussen: de student gaat hier oefenen met het bepalen van een agenda waar jullie beiden achter staan, door middel van agenda mapping.
 • Ontlokken: de student gaat hier aan de slag met ontlokkende vragen stellen, het gezamenlijk opstellen van een
  ambivalentiematrix, reflecteren op
  verandertaal, verandertaal bevestigen en samenvatten, en informatie geven.
 • Omgaan met behoudtaal en wrijving:
  heretiketteren, autonomie benadrukken en reflectief luisteren.
 • Plannen: plan vormgeven en gesprek afsluiten.
Opleiding

Fysiotherapie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Engageren: de student gaat hier aan de slag met de volgende vaardigheden: gesprek
  openen, open vragen stellen, reflectief
  luisteren, bevestigen, en samenvatten.
 • Focussen: de student gaat hier oefenen met het bepalen van een agenda waar jullie beiden achter staan, door middel van agenda mapping.
 • Ontlokken: de student gaat hier aan de slag met ontlokkende vragen stellen, het gezamenlijk opstellen van een
  ambivalentiematrix, reflecteren op
  verandertaal, verandertaal bevestigen en samenvatten, en informatie geven.
 • Omgaan met behoudtaal en wrijving:
  heretiketteren, autonomie benadrukken en reflectief luisteren.
 • Plannen: plan vormgeven en gesprek afsluiten.
Opleiding

Huidtherapie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Engageren: de student gaat hier aan de slag met de volgende vaardigheden: gesprek
  openen, open vragen stellen, reflectief
  luisteren, bevestigen, en samenvatten.
 • Focussen: de student gaat hier oefenen met het bepalen van een agenda waar jullie beiden achter staan, door middel van agenda mapping.
 • Ontlokken: de student gaat hier aan de slag met ontlokkende vragen stellen, het gezamenlijk opstellen van een
  ambivalentiematrix, reflecteren op
  verandertaal, verandertaal bevestigen en samenvatten, en informatie geven.
 • Omgaan met behoudtaal en wrijving:
  heretiketteren, autonomie benadrukken en reflectief luisteren.
 • Plannen: plan vormgeven en gesprek afsluiten.
Opleiding

Verpleegkunde

Taal: Nederlands

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Engageren: de student gaat hier aan de slag met de volgende vaardigheden: gesprek
  openen, open vragen stellen, reflectief
  luisteren, bevestigen, en samenvatten.
 • Focussen: de student gaat hier oefenen met het bepalen van een agenda waar jullie beiden achter staan, door middel van agenda mapping.
 • Ontlokken: de student gaat hier aan de slag met ontlokkende vragen stellen, het gezamenlijk opstellen van een
  ambivalentiematrix, reflecteren op
  verandertaal, verandertaal bevestigen en samenvatten, en informatie geven.
 • Omgaan met behoudtaal en wrijving:
  heretiketteren, autonomie benadrukken en reflectief luisteren.
 • Plannen: plan vormgeven en gesprek afsluiten.
Opleiding

Logopedie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Gesprek beginnen
  • small talk
 • Pitchen
 • Gesprek verdiepen
 • Een doel behalen
 • Gesprek afronden en afsluiten
Gebruikt bij o.a.

Hogeschool van Rotterdam, ROC van Amsterdam, TU Delft, Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen, MBO Amersfoort

Opleiding

Sales & Accountmanagement, Economie, Creative industries, Commerciële economie, HRM, Bedrijfskunde

Taal: Nederlands, Engels

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Typen agressief gedrag herkennen
  • Instrumentele agressie
  • Frustratie-agressie
 • Omgaan met frustratie-agressie
  • Begrip tonen en een gevoelsreflectie geven
  • Vragen stellen en doorvragen op de inhoud
  • Samenvatten
  • Oplossing aanbieden
  • Gesprek afronden
 • Omgaan met instrumentele agressie
  • Ongewenst gedrag benoemen
  • Grenzen stellen
  • Keuze aanbieden
  • Laten kiezen
 • Eindscan
Gebruikt bij o.a.

Windesheim, Breederode Hogeschool, Horizon College

Opleiding

Geneeskunde, Verpleegkunde, Praktijkondersteuning, Praktijkmanagement

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Positioneel versus principieel onderhandelen
 • Voorbereiden van de onderhandelingen
  • Diagnose
  • Doel
  • Procedure
 • Scheid de mens van het probleem:
  • Verplaats je in de zienswijze van de ander
  • Emoties de ruimte geven
  • Duidelijk te Communicatie (LSD-methode)
 • Belangen versus standpunten of posities
  • Belangen delen, mogelijke redenen achter een standpunt achterhalen
  • Belangenovereenstemming vinden onder schijnbaar tegengestelde standpunten
 • Mogelijke alternatieven creëren
 • Objectieve criteria ontwikkelen en beslissen
  • Samen naar objectieve criteria zoeken
  • Ankeren en tegenankeren
  • Concessies doen
  • Omgaan met druk
Gebruikt bij o.a.

Windesheim, Aeres Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Haagse Hogeschool, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, NHL Stenden

Opleiding

Rechten, Bedrijfskunde, Commerciële Economie Bedrijfseconomie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Basisvaardigheden:
  • Ademhalen
  • Articuleren
  • Spreektempo en pauzes
  • Houding
 • Structuur en opbouw:
  • Inleiding
  • Centrale vraag
  • Argumentatie en doel
  • Afsluiten
 • Presenteren 2.0
  • Motivatie
  • Spanning opbouwen
  • Vragen stellen aan publiek
  • Tastbaar maken
 • Afronding
Gebruikt bij o.a.

Geneeskunde, Rechten, Psychologie, HRM, Bedrijfskunde

Opleiding

Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht, Windesheim, Fontys Hogescholen, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Taal: Nederlands

Download de infosheet

▶️Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Persoonlijke pitch
 • Zakelijke pitch
Gebruikt bij o.a.

Fontys Hogescholen, Hogeschool van Rotterdam, Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden, Universiteit Groningen, Radboud Universiteit, TU Delft.

Opleiding

Sales & Accountmanagement, HRM, Creative Industries, Commerciële economie.

Taal: Nederlands, Engels, Frans

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties

 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Gespreksstructuur - aanloopfase, planningsfase, themafase, slotfase
 • Gespreksmodellen - adviesgesprek, motiverende gespreksvoering
 • Feedback geven en ontvangen

Gebruikt op o.a. 

NIEUW programma

Opleiding

Mbo - Maatschappelijke Zorg, Pedagogiek, Social Work

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Metacommunicatie
 • Gevoelsreflectie geven
 • Vragen stellen
 • Samenvatten en parafraseren
 • Observatief luisteren (non-verbale communicatie)
 • Emoties bespreekbaar maken
 • Gespreksregie
 • Omgaan met weerstand
  Confronteren
Opleiding

Toegepaste Psychologie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Leerdoelen/competenties
 • Fase 1: Creëren van keuzebewustzijn
 • Fase 2: Informeren
 • Fase 3: Voorkeuren verhelderen
 • Fase 4: Tot een beslissing komen
Gebruikt bij o.a.

Rijksuniversiteit Groningen

Opleiding

Geneeskunde

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • De student oefent het brengen van slecht
  nieuws met behulp van de volgende vier
  stappen:
  • Stap 1: Voorbereiding
  • Stap 2: Het slechte nieuws brengen
  • Stap 3: Opvangen en bespreken
  • Stap 4: Acties vaststellen
Gebruikt bij o.a.

Hanzehogeschool, Haagse Hogeschool

Opleiding

Human Resource Management, Bedrijfskunde

Taal: Nederlands

Download de infosheet

 

Leerdoelen/competenties
 • Opstellen van SMART-doelen, waarbij SMART staat voor:
  • specifiek
  • meetbaar
  • acceptabel
  • realistisch en tijdgebonden
Gebruikt bij o.a.

Hanzehogeschool, Haagse Hogeschool,
Windesheim

Opleiding

Human Resource Management, HBO-Rechten,
Bedrijfskunde

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Opstellen van SMART-doelen, waarbij SMART staat voor:
  • specifiek
  • meetbaar
  • acceptabel
  • realistisch en tijdgebonden
Gebruikt bij o.a.

Breederode Hogeschool

Opleiding

Speciaal voor opleidingen in zorg en welzijn, bijvoorbeeld: praktijkondersteuner huisarts, verpleegkunde, social work, psychologie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Gesprek openen:
  • Small talk
  • Jezelf voorstellen
 • Motivatie
 • Jezelf onderscheiden
 • Eigen ontwikkelpunten
 • Op de arbeidsmarkt
 • Ruimte nemen
 • STAR-techniek
Gebruikt bij o.a.

Hogeschool van Rotterdam, Universiteit Utrecht, Rijks Universiteit Groningen, TU Delft, Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen

Opleiding

Sales & Accountmanagement Creative Industries, Career services, Psychologie

Taal: Nederlands, Engels

▶️ Bekijk de introductievideo op YouTube

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Situatie uitvragen
 • Taak uitvragen
 • Actie uitvragen
 • Resultaten uitvragen
 • Doorvragen
 • Reageren op de sollicitant
Gebruikt bij o.a.

Hanzehogeschool, Hogeschool Windesheim

Opleiding

Human Resource Management

Taal: Nederlands

Download de infosheet

 

Leerdoelen/competenties
 • Stemgebruik verbeteren:
  • Houding en ademhaling
  • Stemvolume
  • Intonatie en articulatie
  • Spreektempo
Gebruikt bij o.a.

Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen , Haagse Hogeschool, Horizon College

Opleiding

Logopedie, HRM, Sociaal Werk, Cross Mediale Communicatie

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • luisteren, samenvatten, doorvragen
 • gesprek openen
 • SPIN-model (verkoopgesprek)
 • omgaan met weerstand en bezwaren
 • gesprek afronden
Gebruikt bij o.a.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Windesheim, NHL Stenden

Opleiding

Commerciële- en Bedrijfseconomie, Logistiek management, Bedrijfskunde, Hotelmanagement, Leisure- & Eventmanagement, Ondernemerschap & Retail. Toerisme; Vastgoed & Makelaardij

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Basisvaardigheden:
  • vragen stellen
  • luisteren
  • samenvatten
  • schakelen tussen communicatieniveaus
  • gevoelsreflecties geven
  • begrip tonen
  • toepassen van verschillende
  • communicatiestijlen
  • feedback geven
 • Gesprekstypen:
  • evaluatiegesprekken
  • adviesgesprekken
  • slechtnieuwsgesprekken
 • Samenwerken:
  • interculturele communicatie
  • conflicthantering
  • toepassen van leiderschapsstijlen
 • Profileren en presenteren:
  • jezelf profileren
  • presenteren
Opleiding

(Bio-)Informatica, Communication & Multimediadesign, HBO-ICT, Technische informatica.

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Leerdoelen/competenties
 • Basisvaardigheden:
  • vragen stellen
  • luisteren
  • samenvatten
  • schakelen tussen communicatieniveaus
  • gevoelsreflecties geven
  • begrip tonen
  • toepassen van verschillende
  • communicatiestijlen
  • feedback geven
 • Gesprekstypen:
  • evaluatiegesprekken
  • adviesgesprekken
  • slechtnieuwsgesprekken
 • Samenwerken:
  • interculturele communicatie
  • conflicthantering
  • toepassen van leiderschapsstijlen
 • Profileren en presenteren:
  • jezelf profileren
  • presenteren
Opleiding

Automotive, Aviation, Bouwkunde, Built Enviroment, Chemie, Civiele techniek, Elektrotechniek, Logistics Engineering, Luchtvaarttechniek, Maritieme opleidingen, technische bedrijfskunde, Watermanagement, Werktuigbouwkunde.

Taal: Nederlands

Download de infosheet

Effectiever en efficiënter onderwijs

Programma's van Faculty of Skills helpen bij het versneld digitaliseren van het onderwijs en maken het onderwijs effectiever en efficiënter. 

Bekijk het effect van TrainTool op het onderwijs

Download de brochure met alle informatie op een rij

Edu TrainTool BrochureLaat je gegevens achter en we sturen je de brochure met alle informatie.  Je kunt het formulier ook gebruiken om direct een vraag te stellen. We werken samen met vrijwel alle universiteiten in Nederland, de meeste hogescholen en steeds meer mbo's. De kans is dus groot dat we ook al actief zijn in jouw organisatie. We verbinden je graag.