Samen Beslissen

Ondersteuning van medisch professionals met een training gespreksvaardigheden

Alles wat je moet weten + gratis case study

1580296090

 

 • Wat is samen beslissen

 • Het effect van Samen Beslissen

 • Waar wordt Samen Beslissen toegepast

 • Richtlijnen voor een gesprek volgens Samen beslissen

 • Over welke vaardigheden moet de arts beschikken
 • Vaardigheden oefenen
 • Case study: training samen beslissen bij Santiz

Nieuw vanaf 2020

Met ingang van 1 januari 2020 is Samen Beslissen vastgelegd als een van de patiëntenrechten in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wat is Samen beslissen?

Samen beslissen is de gestandaardiseerde opbouw van een gesprek tussen medisch professional en patiënt, waarbij beiden samen tot de beste vervolgstappen komen. Daarbij worden alle opties besproken en worden de voor- en nadelen van iedere optie verkend. Samen beslissen wordt ook wel ‘gedeelde besluitvorming’ genoemd en is een vertaling van het internationaal gebruikte begrip ‘shared decision making’. Het is een proces dat de arts en patiënt samen doormaken, geen eenmalige gebeurtenis.

stethoscoop-1

 

Het effect van Samen Beslissen

 • Patiënt en professional kunnen allebei hun expertise inzetten: de patiënt over wat bij hem of haar past, de professional over wat medisch inhoudelijk een goede keuze zou zijn. 
 • De arts kan beter inspelen op de voorkeuren en behoefte van de patiënt. 
 • 87% van de artsen is van mening dat Samen beslissen leidt tot betere zorg. 
 • Patiënten tonen een grotere therapietrouw als ze betrokken worden bij de behandeling. Daardoor wordt het werkplezier van de arts vergroot. 

 

Samen Belissen in de praktijk

Al sinds 2005 zijn er initiatieven om Samen beslissen toe te passen in de praktijk. Toch ging de ontwikkeling naar meer zeggenschap voor de patiënt niet snel genoeg. Daarom is er de laatste jaren op diverse plekken meer aandacht voor Samen beslissen en heeft het een prominente plaats gekregen in het Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022.

Samen beslissen wordt toegepast door artsen en verpleegkundig specialisten in ziekenhuizen, maar ook door huisartsen en praktijkondersteuners, tandartsen en in de GGZ.

Gespreksvaardigheden

De arsten en verpleegkundig specialisten van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (samen Santiz) werkten al langer volgens de principes van Samen beslissen. Toch mocht dat nog wel wat explicieter gemaakt worden. De medisch professionals kregen daarbij ondersteuning door middel van een gespreksvaardighedentraining.

samen-beslissen

Een gesprek volgens Samen beslissen kent vier fasen:


 1. Creëren van keuzebewustzijn: de medisch professional maakt duidelijk dat er medisch gezien geen ‘beste behandelmethode’ is en dat de patiënt zelf mag meebeslissen hoe het vervolg eruit gaat zien.
 2. Informeren: de arts of verpleegkundige legt uit welke opties de patiënt heeft en wat de voor- en nadelen van iedere optie zijn.
 3. Voorkeuren verhelderen: beiden gaan in gesprek om er achter te komen wat de patiënt zou willen en welke afwegingen daarbij gemaakt worden.
 4. Tot een beslissing komen: samen wordt vastgesteld wat het vervolg is en wat daar de gevolgen van zullen zijn.

 

Training Samen beslissen

Vaardigheden oefenen

In de opleidingen voor medisch professionals is steeds meer aandacht voor Samen beslissen en de bijbehorende gespreksvaardigheden. Artsen en verpleegkundig specialisten die al langer in het vak zitten hebben baat bij een training waarbij ze actief kunnen oefenen met praktijksituaties.

Rollenspellen zijn daarvoor bij uitstek geschikt, maar in de klassieke vorm tijdrovend en niet efficiënt voor deze drukbezette beroepsgroep.

De online video role plays van Faculty of Skills zijn een passende oplossing. Deelnemers kunnen op hun eigen laptop op smartphone oefenen wanneer het hen uitkomt. Reminders zorgen voor een hoge participatie en de professionele coach-feedback wordt zeer gewaardeerd. 

De training is voor 3 punten geaccrediteerd bij ABAN. 

 

64%

Bron: Visiedocument Samen Beslissen, Federatie Medisch Specialisten

Medisch professionals die willen werken volgens Samen beslissen moeten de volgende vaardigheden beheersen:

 • Helder communiceren
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Neutraal communiceren
 • Non-verbale signalen opmerken en benoemen

 

Samen beslissen bij Santiz

1580296090Artsen en verpleegkundige specialisten van Santiz hebben een online training Samen beslissen gevolgd. Feike van Raaij en Mieke Cooijmans van Santiz vertellen er meer over in deze case study.

Download de case study voor:

 • Reacties van deelnemers, zowel voor als na de training
 • Hoe trainen met video role plays werkt
 • Hoe de praktijkvoorbeelden voor de rollenspellen zijn gekozen
 • De visie van Santiz op Samen beslissen

Download de case study