Beroepsvaardigheden

Kritische beroepscommunicatie

Voor bepaalde beroepsgroepen geldt een extra druk om communicatief te excelleren, omdat medische of juridische risico’s en reputatieschade niet te overzien zijn. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidscommunicatie of gespreksprotocollen die nauwgezet gevolgd moeten worden. Als vorm en inhoud elkaar versterken komt de boodschap pas écht goed over. Met de juiste training ontwikkelen bedrijven een uniforme, communicatieve kwaliteit die bijdraagt aan bedrijfsdoelen. Door regelmatig te toetsen kan de organisatie aantonen te voldoen aan de eisen.

 • Artsen en verpleegkundig specialisten van Santiz scherpen hun gespreksvaardigheden rond Samen Beslissen aan
 • NS traint de veiligheidscommunicatie van machinisten. En met succes. 
 • Vrijwilligers van Rode Kruis leren elkaar aanspreken en grenzen aangeven

Train en toets deze vaardigheden

 • Gespreksprotocol volgen
 • Medische gespreksvoering: Samen Beslissen 
 • Overtuigend communiceren, bijvoorbeeld richting passagiers van een vliegtuig

 • Luisteren, samenvatten, doorvragen, ook bij kritische bedrijfsprocessen waar veiligheid op het spel staat

 • Empathisch communiceren

 • Omgaan met weerstand

 • Omgaan met agressie

Voorbeelden van doelstellingen

 • Performance medewerkers
 • Terugdringen incidenten
 • Verhoogde veiligheid
 • Professionalisering organisatie

Blended learning: waar mensen en techniek elkaar versterken

Live beginnen en live eindigen

We bieden unieke blended learning trajecten, waarbij grote groepen deelnemers efficiënt kunnen trainen en oefenen met onze innovatieve software. De live bijeenkomsten zorgen voor een hoge motivatie en betrokkenheid van de deelnemers. We leveren altijd maatwerk, zodat de casuïstiek herkenbaar is en het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden. Ieder vak vraagt immers om specifieke communicatie. 

Lees meer over onze overtuigingen

Online met persoonlijke begeleiding op afstand

Het online programma met onze software TrainTool begint met een nulmeting waarin de deelnemer via zelfbeoordeling of expertbeoordeling weet waar de kansen liggen. Tijdens de oefenweken volgt de deelnemer een persoonlijk leerpad. Dat is gericht op bewustwording, voorbeelden, oefenen en eigen maken van nieuwe skills, ook door parallel in de werkpraktijk te experimenteren. Expert coaches geven online feedback en via een eindmeting wordt progressie inzichtelijk.

Meer over TrainTool

Aan de slag in jouw organisatie?

Werk aan uniforme communicatieve kwaliteit.

Neem contact op