Nieuwe vormen van samenwerken en leidinggeven

Werk aan leiderschap en groei door feedback

Bedrijven en organisaties werken nu heel anders dan tien jaar geleden en zullen ook in hoog tempo blijven evolueren. Om te kunnen blijven aansluiten bij de veranderende markt en een volgende generatie medewerkers aan te trekken, moeten cultuur, aansturing en communicatie steeds up-to-date blijven. Continu verbeteren vraagt niet alleen om aandacht voor het wat, maar vooral ook voor het hoe.

Hoe werken we samen? Hoe spreken we elkaar aan en maken we elkaar beter? Wat verwachten we van elkaar en hoe hou je elkaar daaraan?

 • Bij Mundipharma werken alle medewerkers bijvoorbeeld aan de feedbackcultuur in de organisatie.
 • Managers bij Deloitte volgen een training performance coaching. Met de opgedane vaardigheden kunnen ze anderen coachen en begeleiden, maar de deelnemers hebben er zelf  ook iets aan in contact met klanten en collega's.

Train deze vaardigheden

 • Feedback geven
 • Empathisch communiceren
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Agile communiceren
 • SMART-doelen stellen
 • Discussiëren
 • Vergadertechnieken
 • Functionerings- en beoordelingsgesprek
 • Slechtnieuwsgesprek
 • Arbeidsvoorwaardengesprek
 • Situationeel leiderschap
 • Appreciative inquiry
 • Performance management
 • Beïnvloeden
 • Coachen

Voorbeelden van doelstellingen

 • Medewerkerstevredenheid
 • Minder verloop onder medewerkers
 • Gelijkwaardige teams
 • Performance medewerkers
 • Functionering nieuwe rolverdeling / scrum
 • Lager ziekteverzuim
 • Kortere vergaderduur

Blended learning: waar mensen en techniek elkaar versterken

Live beginnen en live eindigen

We bieden unieke blended learning trajecten, waarbij grote groepen deelnemers efficiënt kunnen trainen en oefenen met onze innovatieve software. Professionele coaches geven de deelnemers feedback. In het traject met Mundipharma gebeurde dat bijvoorbeeld in een telefoongesprek met iedere deelnemer. Live bijeenkomsten zorgen voor een hoge motivatie en betrokkenheid van de deelnemers. We leveren altijd maatwerk, zodat de casuïstiek herkenbaar is en het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden. 

Lees meer over onze overtuigingen

Online met persoonlijke begeleiding op afstand

Het online programma met onze software TrainTool begint met een nulmeting waarin de deelnemer via zelfbeoordeling of expertbeoordeling weet waar de kansen liggen. Tijdens de oefenweken volgt de deelnemer een persoonlijk leerpad. Dat is gericht op bewustwording, voorbeelden, oefenen en eigen maken van nieuwe skills, ook door parallel in de werkpraktijk te experimenteren. Expert coaches geven online feedback en via een eindmeting wordt progressie inzichtelijk.

Meer over TrainTool

Maak werk van modern werkgeverschap

Waar kunnen we jouw organisatie bij helpen?

Neem contact op