21st century skills: in 5 stappen van buzzword naar betere vaardigheden

Het is nog niet zo lang geleden dat een focus op vaardigheden in academische kringen met de nodige scepsis werd ontvangen. Inmiddels heeft ‘21st century skills’ zich ontwikkeld tot een alomtegenwoordig buzzword en groeit het besef dat studenten meer nodig hebben dan een academisch denkniveau. Hoe bereid je ze in 5 stappen voor op succes in deze eeuw?

student pc s.png21st century skills zijn de academische vaardigheden, kennis en expertise die studenten nodig hebben om succesvol te zijn in de 21e eeuw, aldus het Partnership for 21st Century Learning (P21). Ze vallen binnen vier elementen:

  • Inhoudelijke kennis en 21st century themes
  • Leer- en innovatievaardigheden
  • Informatie-, media- en technologievaardigheden
  • Levens- en carrièrevaardigheden

De leervaardigheden tonen een opvallende overlap met de zes toekomstbestendige vaardigheden die door het World Economic Forum zijn geïdentificeerd. Naast innovatie en problemen oplossen zijn bestaan die zes uit vier c’s: creatief denken, communiceren, kritisch (critical) denken en coöpereren. De vier elementen vragen om een ondersteunend systeem bestaand uit nog eens vier elementen die aanwezig moeten zijn in de organisatie om 21st century skills te ontwikkelen. De P21 vat het samen in een regenboograamwerk:

Framework 21st century learning.png

Hoe zorg je nu dat jouw universiteit, school of organisatie 21st century skills kan implementeren? We identificeren vijf stappen op basis van Jeff Craig’s aanbevelingen:

1. Creëer bewustzijn en urgentie

Dat een mooi diploma tegenwoordig geen garantie meer is op een passende baan, zullen weinig docenten en opleidingsdirecteuren betwisten. Dat vaardigheden daarom worden ingebed in het curriculum en onmisbaar worden gemaakt voor studenten, is voor sommigen echter een flinke stap. Maak mensen daarom bewust van de veranderingen in de samenleving over de laatste decennia en de vraag of het onderwijs mee is veranderd om de juiste vaardigheden te ontwikkelen.

2. Focus op de meest kritische vaardigheden

Terwijl de P21 25 vaardigheden opsomt, komen andere onderzoekers al in de buurt van de 40. Te veel om in te voeren, zeker in eerste instantie. Focus dus op een handvol vaardigheden om mee te beginnen: welke zijn het belangrijkst en waar kan direct al een verschil worden gemaakt door er meer aandacht op te vestigen? Zo besloot de Universiteit Utrecht allereerst interviewvaardigheden te verbeteren.

3. Implementatie en ontwerp

Hoe worden de vaardigheden ingebed in het curriculum? Ze kunnen worden aangeboden als een apart vak met eigen studiepunten, maar ook als onderdeel van het vak waar ze bij passen. Hoe dan ook is het belangrijk studenten continu te ontwikkelen: wekelijkse oefening tijdens een heel semester heeft meer effect dan een enkele dag intensieve training of pas vlak voor de tentamenweek aan de slag gaan. Dan moet de beoordeling ook zo ingericht zijn: meerdere metingen met relatief korte intervallen. 

4. Faciliteer ontwikkeling

Studenten ontwikkelen vaardigheden het snelst als het eenvoudig en effectief is om te oefenen. De eerder benadrukte vier c’s en leervaardigheden zijn grotendeels soft skills, waarvoor training in een collegezaal nu eenmaal lastig is te realiseren. Het helpt een hoop als iedere student in zijn eigen tijd en ruimte zo vaak kan oefenen als nodig. Hier vind je vijf tips voor het faciliteren van ontwikkeling van communicatieve academische vaardigheden.

5. Evaluatie en continue verbetering

Hoewel Craig spreekt van ‘enkele jaren’, is ieder semester een logischer evaluatiemoment. Sterker nog, waarom zou je maanden wachten als je na enkele weken al merkt dat de voortgang tegenvalt? Ga direct aan de slag om te kijken welke barrières studenten tegenkomen en wat er verbeterd kan worden.

Of ‘21st century skills’ nu een buzzword is of niet, de ontwikkeling is onmisbaar, vertelt Elena Silva, beleidsmaker in Washington: “Docenten hoorden jarenlang dat ze eerst kennis moesten overbrengen, voordat leerlingen het zouden kunnen gaan toepassen. Onderzoek toont nu aan dat mensen het best nieuwe stof leren als ze tegelijkertijd ook nieuwe vaardigheden opdoen en die meteen toepassen.”

Hoe implementeerde de Universiteit Utrecht academische soft skills training? Dr. Ilse van Liempt presenteert erover in deze video. Of lees de case study hieronder.

Meld je hier aan!