breinleren

6 keer breinleren in de trainingen van Faculty of Skills

Geschreven door Francine Smink | 22 april 2015

Hersenen zijn hip. Tijdens De wereld draait door hangen we aan de lippen van de bevlogen neuropsycholoog Erik Scherder. We lezen Wij zijn ons brein (Dick Swaab) en geven het Klokhuis Boek over hersenen aan onze kinderen. In onze spaarzame tijd bewegen we (Laat je hersenen niet zitten!), doen we aan mindfulness en meditatie en kijken we hoe Katja Schuurman voor haar programma Bodyscan een mri-scan laat maken.

breinlerenHersenonderzoek en breinleren

Dankzij het vele wetenschappelijke hersenonderzoek weten we steeds beter wat er in de hersenen gebeurt en komt er meer begrip van bijvoorbeeld Alzheimer en dyslexie. Maar ook van hoe mensen leren en hoe je daar het maximale uit kunt halen. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat je in een goede stemming meer leert. Je hersenen maken dopamine aan, wat ervoor zorgt dat je beter presteert. Ook weten we nu dat het brein op je 25ste niet af is, dat het zelfs maakbaar is doordat gliacellen steeds nieuwe verbindingen aan kunnen brengen tussen neuronen. En dat spiegelneuronen ervoor zorgen dat je leert als je eerst iemand iets voor ziet doen.

Principes van breinleren

Onder andere de Amerikaanse wetenschapper John Medina schreef een zeer leesbaar boek over hersenen en leren. In Brainrules onderscheidt hij een dozijn principes, die hij bovendien toegankelijk maakt en (heel Amerikaans) presenteert in filmpjes. Het Nederlandse BCL Instituut formuleerde op basis van wetenschappelijke inzichten zes breinprincipes. Die herken je onmiddellijk in de trainingen van Faculty of Skills. Als leerspecialisten en leerstofontwikkelaars gebruiken we wetenschappelijke inzichten natuurlijk om het leerrendement van onze trainingen te vergroten.

1. Kracht van herhalen

De kracht van de herhaling is geen nieuw inzicht, maar werd wel bevestigd door wetenschappelijk hersenonderzoek. Bovendien weten we nu dat herhalen niet alleen zinvol is bij cognitieve taken, maar ook bij vaardigheden. Door een verkoopgesprek of telefonisch adviesgesprek vaak te oefenen, onthoud je ‘hoe het moet’ en maak je het je makkelijker eigen.

2. Emoties ondersteunen

Informatie die gekoppeld is aan een emotie, beklijft beter omdat er in de hersenen meer verbindingen worden gelegd. Bij leren uit een boek is emotie niet zo snel aan de orde, maar wel als je een filmpje ziet of er bijvoorbeeld een wedstrijdelement in het leren zit. Iedere docent die wel eens een (game-based) Kahoot-quiz gebruikt in de klas, kent die kracht. Zie ook https://getkahoot.com/

3. Gebruik zintuigen

Hoe zintuiglijker het leren, hoe beter het geleerde wordt opgeslagen in de hersenen. Een online training met beeld, geluid en oefeningen is een fantastisch hulpmiddel bij het leren, juist omdat het vele zintuigen prikkelt. 

4. Voortbouwen op bestaande kennis

Nieuwe kennis die in de hersenen verbonden kan worden aan bestaande kennis, valt in een zeer vruchtbaar leerbedje. Daarom sluiten we in onze trainingen nauw aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemer. 

5. Zelf doen en uitvogelen

Zelf uitvinden, verbanden leggen en betekenis geven aan wat je doet, draagt sterk bij aan het leren. Vandaar ons adagium Practice, Practice (Proof), met twee keer nadruk op oefenen. Dit wordt versterkt door onze zelfbeoordelingsfeature. Pas als de deelnemer zelf tevreden is met zijn opname, stuurt hij een oefening in voor feedback. 

6. Focus

Voorbeeldfilmpjes van een goed telefoongesprek of interview zorgen voor focus bij de deelnemer. Belangrijk, omdat hersenonderzoek heeft aangetoond dat het brein beter functioneert met een duidelijk doel voor ogen. Bovendien doen de spiegelneuronen hun werk; zien geeft het gevoel dat je het zelf doet. En tot slot draagt focus op de resultaten die je met een training wilt behalen ook bij aan het leereffect. Vandaar onze nadruk op Proof. 

Meer lezen over breinleren:
5 keer meer breinleren in online trainingen
http://www.academievoorlerenenontwikkelen.nl/brein-leren-een-overzichtsartikel/
http://newsroom.bclinstituut.nl/media/3651/page/0//artikelsbamagazine2012bclennascholing.pdf

Meer weten over effectief leren in trainingen? Download dan gratis ons e-book met 23 tips!