Leren van feedback met formatief toetsen

De meeste mensen die een opleiding volgen, zijn niet anders gewend: je krijgt les, aan het eind volgt een toets en daar krijg je een cijfer voor. Voldoe je aan het eind van de rit aan een norm, kun je een tas in de vlaggenmast hijsen, krijg je een certificaat of ga je over. Vaak begint daarna de toetsriedel opnieuw. Met formatief leren is er nu een tegenbeweging opgestaan. Hoe helpt dit jouw training?

Testcultuur

feedback formatief toetsen

Al enkele jaren klinken met name in het voortgezet onderwijs andere geluiden. Steeds meer docenten plaatsen kanttekeningen bij de vele toetsmomenten en het onvermijdelijke ‘teaching to the test’. Oké, je weet na een toets of je leerlingen op het gewenste niveau zijn, maar wat doe je verder met de informatie die een cijfer oplevert? Bovendien slurpen die (summatieve) toetsmomenten 

kostbare tijd op, die ook aan lessen had kunnen worden besteed. Formatieve toetsing neemt daarom een vlucht in het onderwijs. En niet alleen daar. Ook ons trainingsconcept is van meet af aan op dit principe gebaseerd.

Wat is formatief toetsen?

Formatief toetsen houdt in dat je tijdens het leerproces regelmatig meet wat je deelnemers of leerlingen kennen en kunnen. Daardoor weet je vrij nauwkeurig hoe ver ze zijn, en kun je doorlopend het leerproces verbeteren. Bij dat ‘onderweg’ meten is het geven van goede en gerichte feedback cruciaal. Met die informatie kan de leerling immers wat. In het ideale geval weet hij precies waaraan hij nog moet werken om aan het einde van de rit op het gewenste niveau te zijn. Dat versterkt de motivatie en geeft richting aan de ontwikkeling van de persoon in kwestie.

Feedback van coaches

Binnen een trainingsprogramma van Faculty of Skills geef je dit vorm met coaches. Dat kan een van onze (professionele) coaches zijn of de manager van de deelnemer. Zodra de deelnemer vindt dat hij voldoende geoefend heeft met bijvoorbeeld het voeren van een verkoopgesprek, kan hij de video insturen naar de coach. Die geeft daarop gerichte feedback, zodat de cursist precies weet hoe zichzelf verder te verbeteren. Daarnaast kunnen ook collega’s gevraagd worden om feedback te geven. De cursist doorloopt het leerproces in stappen en krijgt een regelmatige update over zijn vorderingen. Het definitieve toetsmoment aan het einde van de rit is dan bij wijze van spreken een formaliteit, bedoeld om een efficiënt leerproces af te sluiten en uiteindelijke progressie objectief aan te tonen.

Het mooie van formatieve toetsing is dat ook self-assessment en peer-assessment zinvolle feedback opleveren, zoals in trajecten van Faculty of Skills regelmatig gebeurt. Het is eigenlijk zo logisch: een formatieve toetscultuur is gericht op onderwijsverbetering. Dat werkt motiverend en dat levert betere resultaten op.

De Gemeente Schagen is erg blij met tussentijdse coachfeedback. Lees de casestudy!

Meld je hier aan!