Deci en Ryan

Zo hou je de motivatie vast: autonomie, competentie en verbondenheid

Geschreven door Nicole Nibbering | 9 juni 2020

Voor veel werkgevers is het een bekend probleem: je stelt een scala aan online trainingen beschikbaar voor je medewerkers, maar een deel van hen doet niet mee. Aan de inhoud ligt het niet en je geeft ze voldoende mogelijkheden om de training af te ronden. Hoe motiveer je deze deelnemers om trainingen wél te volgen? 

Vaak hebben organisaties een visie op permanent leren, omdat dit goed is voor de medewerker en voor het bedrijf. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dan is het jammer als het wel vrijblijvend wordt opgevat. Bij mensen die niet meedoen of het programma niet afmaken zal het vaak ontbreken aan voldoende intrinsieke motivatie. Om die op peil te houden moet aan drie belangrijke voorwaarden worden voldaan volgens de volgens de self-determination theory van Deci en Ryan (2000): autonomie, competentie en verbondenheid. Kort gezegd: het is heel waardevol om ervoor te zorgen dat werknemers op autonome wijze hun sterke kanten kunnen inzetten in een omgeving waar ze zich verbonden mee voelen. Laten we wat dieper op deze drie voorwaarden ingaan. 

deci-ryan

Autonomie

Autonomie wordt door Deci en Ryan (2000) gedefinieerd als 'de keuzevrijheid in het handelen, dat we kunnen kiezen voor autonomie of wederzijdse afhankelijkheid van anderen'. Juist door werknemers keuzevrijheid te geven, stimuleer je hun betrokkenheid bij hun eigen ontwikkeling én die van het bedrijf, in plaats van dat zij een training volgen uit gehoorzaamheid of loyaliteit. Een voorbeeld hiervan is dat je iedereen de ruimte geeft om de training op een zelfgekozen moment te volgen (eventueel wel met een vastgestelde deadline) en daarmee de keuze geeft of ze de training in één keer willen afronden of in delen. Door moderne technieken in te zetten kunnen deelnemers op hun eigen device, in hun eigen tijd en eigen veilige omgeving trainen. Dit vergroot het gevoel van controle en autonomie. 

 

We willen steeds beter worden in iets wat er toe doet

 

Competentie

De tweede voorwaarde voor intrinsiek gemotiveerde deelnemers, is competentie. Zelfontwikkeling en ergens echt goed in zijn, zijn basisbehoeften van de mens, zo stellen Deci en Ryan. We willen steeds beter worden in iets wat er toe doet, en daarom zijn werknemers zeker bereid om zichzelf te ontwikkelen door middel van een training. Hierbij is het wel van belang dat hun werkgever duidelijk kan maken waaróm relevante skills verbeteren door het doen van de training.

Verbondenheid

Tot slot is verbondenheid de laatste belangrijke voorwaarde voor het stimuleren van de intrinsieke motivatie van beoogde deelnemers aan een (online) training. Werknemers die zich verbonden voelen met het bedrijf en het doel van de training, zullen nog gemotiveerder zijn om deel te nemen. Denk hierbij aan een manager die haar medewerkers uitlegt waarom het nuttig is om alle aspecten van hun telefoongesprekken te blijven oefenen (namelijk: zodat ze scherp blijven op hoe ze gesprekken voeren en hoe ze daarin kunnen blijven verbeteren in het verbinden met de klant). 

Kortom: werknemers zullen gemotiveerder zijn om een online training te volgen als zij de vrijheid krijgen om bepaalde keuzes (tijd, locatie) zelf te maken, relevante skills kunnen ontwikkelen, inzien hoe die skills verbonden zijn aan hun functie, en als de deelnemers zich -tot slot- verbonden voelen met het doel van de training en met de organisatie als geheel.  

In de praktijk: neem deelnemers mee in een leercampagne

Voor de voorwaarden competentie en verbondenheid is het begrijpen van het waarom van de training erg belangrijk. Met name bij een groepstraining kan een leercampagne daaraan bijdragen. In een leercampagne worden de verschillende trainingsonderdelen verbonden door een overkoepelend thema. Zo wordt de samenhang van bijvoorbeeld live-bijeenkomsten, groepsactiviteiten, en gamification-elementen extra benadrukt. Deelnemers krijgen op verschillende manieren steeds weer de boodschap en achterliggende gedachte bij het programma onder ogen. 


Training: SMART samenwerken

Een goede manier om als team gemotiveerd je doelen te bereiken is door SMART samen werken. Wat dat precies leer je in de training

  1. Home
  2.    |   
  3. NL
  4.    |   
  5. Blog
  6.    |   
  7. Motivatie autonomie competentie verbondenheid