Communicatieve vaardigheden in het hoger onderwijs

Gesprekstechnieken voor studenten

Met kennis en onderzoek alleen kom je er niet, van studenten wordt verwacht dat zij over een breed pakket aan vaardigheden beschikken. Hieronder vallen academische vaardigheden, zoals het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, samenwerken in werkgroepen, academisch presenteren en debatteren. Ook domeinspecifieke vaardigheden, zoals medische anamnese, kunnen getraind en getoetst worden. Tot slot kunnen studenten werken aan hun vaardigheden voor op de arbeidsmarkt: een persoonlijke pitch houden, solliciteren en netwerken.

 • Eerstejaarsstudenten Geneeskunde van Radboudumc beginnen bij elementaire gesprekstechnieken met voorbeelden uit hun eigen omgeving. 
 • Wageningen Universiteit bereidt studenten optimaal voor op de arbeidsmarkt door te werken aan onderhandelingsvaardigheden
 • Interviewen is meer dan alleen een gesprek voeren, ondervinden studenten aan de Universiteit Utrecht. 
 • Bekijk de resultaten die we behaalden in collegejaar 2018-2019.

Train en toets deze vaardigheden

 • Interviewvaardigheden
 • Gespreksprotocol volgen
 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Presenteren
 • Debatteren
 • Argumenteren volgens de Toulmin-methode
 • Netwerken
 • Onderwijzen
 • Onderhandelen
 • Feedback geven op inhoud

Voorbeelden van doelstellingen

 • Beheersing domeinspecifieke gesprekstechnieken
 • Meetbaar niveau in pitchen, presenteren, kwalitatief onderzoek

 • Hoger leerrendement door meer oefening

Blended learning: waar mensen en techniek elkaar versterken

Live beginnen en live eindigen

We bieden unieke blended learning trajecten, waarbij grote groepen deelnemers efficiënt kunnen trainen en oefenen met onze innovatieve software. De live bijeenkomsten zorgen voor een hoge motivatie en betrokkenheid van de deelnemers. We leveren altijd maatwerk, zodat de casuïstiek herkenbaar is en het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden. 

Lees meer over onze overtuigingen

Online met persoonlijke begeleiding op afstand

Het online programma met onze software TrainTool begint met een nulmeting waarin de deelnemer via zelfbeoordeling of expertbeoordeling weet waar de kansen liggen. Tijdens de oefenweken volgt de deelnemer een persoonlijk leerpad. Dat is gericht op bewustwording, voorbeelden, oefenen en eigen maken van nieuwe skills, ook door parallel in de werkpraktijk te experimenteren. Expert coaches geven online feedback en via een eindmeting wordt progressie inzichtelijk.

Meer over TrainTool

Aan de slag op jouw hogeschool of universiteit?

Bereid studenten beter voor op de arbeidsmarkt.

Neem contact op