Conflicthantering

section-title-shape-1

Er hangt vaak een negatieve connotatie rondom het begrip “conflict.” Terwijl conflicten onvermijdbaar zijn in een goed functionerend team. Met een kunstmatige harmonie en ja-knikkers bereik je zelden de beste oplossing. Teamleden die op een respectvolle en constructieve manier in discussie treden, creëren een gezonde dynamiek. Jij inspireert teamleden om respectvolle conflicten aan te gaan en geeft hier ondersteuning bij.

Na deze verdiepingsmodule

betrek jij als gespreksleider iedereen bij discussies en zorg jij dat elk teamlid zich uitspreekt;

begeleid jij conflicten en zorg je ervoor dat deze op een constructieve manier worden gevoerd;

inspireer jij anderen, door leading by example, hoe zij op een respectvolle manier conflicten aangaan.

 

 

Deze module is ook onderdeel van