Ethische besluitvorming

section-title-shape-1

Als impactvol professional wil je een mooie toekomst voor iedereen dus neem je jouw geweten mee naar je werk. Dat iets wettelijk is toegestaan, betekent niet gelijk dat het een goed idee is. Veel professionals komen wel eens in één van onderstaande situaties: - Je twijfelt wat het moreel juiste is - Je baas vraagt je de regels te breken (moreel of wettelijk) - Je bent getuige van ongewenst gedrag In deze verdiepingsmodule helpen we je om te gaan met dit soort situaties.

Na deze verdiepingsmodule

ken je de principes van moreel beraad; 
heb je handelingsperspectief als je wordt gevraagd onethisch te handelen;
weet je wat je kunt doen als je ongewenst gedrag ziet.

Deze module is ook onderdeel van