Ethische besluitvorming

section-title-shape-1

Waar doe je goed aan als je baas je verplicht het CSRD-rapport rooskleuriger op te stellen dan jij realistisch vindt? Of wat doe je als een belangrijk duurzaamheidsinitiatief kan leiden tot een negatieve impact op de lokale gemeenschap? Of, onder welke voorwaarden is het geoorloofd iets achter te houden voor aandeelhouders?

Hoe neem je over deze ethische dilemma’s een weloverwogen besluit?

Jouw morele kompas kan je helpen jezelf en anderen te overtuigen om het goede te (blijven) doen. In de workshop ethische besluitvorming ga je met actuele en praktische dilemma’s aan de slag. Ook leer je aan de hand van een stappenmethode onderliggende waarden op tafel te krijgen, om zo tot een gedegen ethisch besluit te komen.

Na deze verdiepingsmodule

Herken je ethiek op de werkvloer 
Maak je ethische besluiten a.d.h.v. een stappenmethode 
Is je morele kompas aangescherpt en je mindset versterkt

Dit is jouw module als:

je als duurzaamheidsprofessional werkt;
je met regelmaat stuit op ethische dilemma’s;
je meer handvatten wil in het omgaan met ethische dilemma’s;
je nog meer in verbinding wil komen met jouw morele kompas.

Deze module is ook onderdeel van