Toekomstgerichte teams

section-title-shape-1

De meeste mensen zijn het er wel over eens dat iedereen zich prettig zou moeten voelen op het werk. Een inclusieve en veilige werkvloer krijg je helaas niet vanzelf: je moet hier continu op bijsturen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die ongepaste grappen of opmerkingen maken in de wandelgangen. Door hier op een open en duidelijke manier aandacht aan te besteden en hierover in gesprek te gaan, zorg jij ervoor dat iedereen zich geaccepteerd en veilig voelt op het werk en dat men prettig met elkaar samenwerkt.

Na deze verdiepingsmodule

voer jij open dialogen over inclusiviteit en veiligheid;
ga je effectief om met weerstand over dit onderwerp;
geef jij duidelijk grenzen aan en bewaak jij ook deze grenzen.

 

 

Deze module is ook onderdeel van