Adviesvaardigheden

section-title-shape-1

Adviseren bestaat uit meer dan alleen een adviesrapport schrijven: met veel kennis van je vak ben je nog geen goede adviseur. Bij het contact met je stakeholders komen diverse uitdagingen kijken: je moet onder andere de juiste informatie vergaren, dit vervolgens omzetten in een helder advies en je moet zorgen dat duidelijk wordt wat er nu moet gebeuren. En niet te vergeten: zorgen voor een prettige sfeer tijdens de gesprekken. Door je adviesgesprekken zo soepel en gestructureerd mogelijk te laten verlopen ontwikkel je je van een inhoudelijk expert naar een adviseur. 

 

Als je deze skill beheerst dan:

 zorg jij bij elk gesprek voor de juiste randvoorwaarden om je doel te bereiken

vergaar jij de informatie die je nodig hebt om een goed advies te geven

draag jij jouw advies op een heldere manier over

ga je effectief om met weerstand

kom je met concrete vervolgstappen