Coachend Leidinggeven

section-title-shape-1

Leidinggeven gaat al lang niet meer over orders uitdelen en controleren, maar juist ook over het inspireren en begeleiden van je teamleden. Door het leerproces van een medewerker te begeleiden in plaats van alleen maar te instrueren, stimuleer je motivatie en zelfredzaamheid. Coachend leidinggeven draait om het ondersteunen van je teamleden door hen zo te begeleiden dat ze het beste uit zichzelf halen. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen kom je samen tot de juiste oplossing. Dit is dé leiderschapsstijl van de toekomst.

 

Als je deze skill beheerst dan:

creëer je eigenaarschap bij je coachees door hen vragenderwijs te helpen met het vinden van een oplossing

voer je gestructureerde ontwikkelgesprekken op basis van het GROW-model

maak je concrete afspraken met je medewerkers, zodat precies duidelijk is wie wat gaat doen en wanneer dit af is