Omgaan met weerstand

section-title-shape-1

Weerstand kan opduiken wanneer je in gesprek bent met klanten, maar ook in samenwerking met collega’s. De eerste stap is erachter komen waar de weerstand vandaan komt. Het kan een misverstand zijn, algehele ontevredenheid waardoor ‘het nooit goed is’ of een onderliggende angst voor bijvoorbeeld verandering. Het BADSOC-model helpt je hier op een gestructureerde manier mee om te gaan.

Als je deze skill beheerst dan:

kan je effectief omgaan met weerstand door te benoemen wat je ziet, aandacht te besteden aan de weerstand en erop door te vragen

weet je dat je door samen te vatten wat de ander zegt en de weerstand om te buigen de weerstand wegneemt

ga je met meer vertrouwen gesprekken in waar je weerstand verwacht

zorg je ervoor dat er in de relatie niet meer maar juist minder afstand ontstaat wanneer er sprake is van weerstand.