Training op het spoor

Op het drukke Nederlandse spoornetwerk gebeurt veel. Treinmachinisten moeten hier goed mee om kunnen gaan en er vooral duidelijk over kunnen communiceren, zowel onderling als met de treindienstleider. Veiligheidscommunicatie voorkomt misverstanden en oponthoud. Gelukkig is het aantal incidenten dat een machinist jaarlijks meemaakt relatief gering. Daarom is het goed om de vaardigheden in veiligheidscommunicatie jaarlijks op te frissen. Maar hoe laat je machinisten er echt mee oefenen? Daarvoor ging NS in een blended traject aan de slag met Faculty of Skills.

Logo NS

De missie van NS: het veilig, op tijd en comfortabel vervoeren van meer reizigers via aantrekkelijke stations. Evelyn van Asselt is Human Performance Consultant bij NS en vertelt in deze casestudy hoe de veiligheid wordt geoptimaliseerd doordat treinmachinisten intensief aan de slag gaan met hun veiligheidscommunicatie.

Echte oefening gewenst

Foutloze dienstuitdrukkingen

Aan de communicatie van treinmachinisten worden strenge eisen gesteld, zoals het doorgeven van de exacte locatie en situatie met gebruik van de juiste dienstuitdrukkingen. ‘Uit observaties van Spoorweg- en arbeidsveiligheid blijkt dat dit niet altijd gebeurt’, geeft Evelyn van Asselt aan. ‘Wij willen dat iedere machinist bij elk incident de juiste communicatie toepast. Om hen bewust te maken van de juiste
communicatie, voerden we tijdens de jaarlijkse herinstructiedag groepsgesprekken over nog betere veiligheidscommunicatie en hoe dit te bewerkstelligen. Toch zagen we jarenlang geen significante verbetering
in de communicatie. We hebben toen onderzocht waar dat aan lag.’

 

"Wij willen dat iedere machinist bij elk incident de juiste communicatie toepast."

 

Verschillende maatregelen

Een belangrijke oorzaak blijkt een tekort aan ervaring met de relatief nieuwe regels te zijn. ‘Vooral oudere machinisten hadden deze nieuwe regels nog niet in de vingers. Er was wel over gesproken, maar nooit intensief mee geoefend’, vat Evelyn samen. Ook waren de verwachtingen niet voor iedereen even duidelijk. Om een echte verbetering teweeg te brengen, was een combinatie van maatregelen nodig. ‘Voor de training betekende dit dat machinisten intensief en realistisch moesten kunnen oefenen.’ Bovendien wil NS het effect van de training op het vaardigheidsniveau kunnen vaststellen. Dat betekent dat in ieder geval een deel van de leerinterventie online moest plaatsvinden.

Herinstructie-dag

Iedere NS-treinmachinist komt eens per jaar met enkele collega’s samen op de herinstructiedag, waar tweeënhalf uur is ingeruimd voor veiligheidscommunicatie. Na een introductie over het nut van de training en de werking van TrainTool, gaat men aan de slag op de computer.

Het eerste programma inventariseert het startniveau en bevat enkele videorollenspellen, waarbij machinisten een praktijksituatie voorgelegd krijgen. Vervolgens horen ze de treindienstleider terwijl ze zich in de cabine bevinden, en moeten ze correct antwoorden zodra het filmpje is afgelopen.

Zodra alle oefeningen zijn afgerond, ontvangt de coachende VVRV-expert (Veiligheid & Vakmanschap Railvervoer) een notificatie en begint hij met het beoordelen van de oefeningen. De machinisten oefenen ondertussen verder met diverse vaardigheden, waarbij ook theorie en voorbeelden worden gegeven. Opnamen zijn nu ongelimiteerd.

case study NS module
Leer-effect

De vooruitgang blijkt, met een gemiddelde eerste score van 70% en tweede score van 90%.

90%
  • Deelnemer
    “Erg waardevol, ik hoop dat dit een vervolg krijgt. Het is de kracht van herhaling in een ontspannen sfeer.”
  • Deelnemer
    “Je wordt op een simpele maar effectieve manier gedwongen om veiligheidscommunicatie toe te passen.”

Meetbare vooruitgang

‘De VVRV-expert geeft hun vervolgens één op één feedback. We vonden het belangrijk dat dit vanuit een bekende autoriteit wordt gedaan, zodat daarover geen discussie ontstaat’, vertelt Evelyn. Met een eerste score op zak, volgen de machinisten vervolgens een oefenprogramma in het onderdeel waarop ze zich het meest kunnen verbeteren. ‘Als ze dit hebben afgerond, doen ze een tweede testprogramma, ook weer gevolgd door persoonlijke feedback. Als de coach opnieuw het niveau bepaalt, kunnen we ook hun vooruitgang meten.’ Machinisten kunnen in de maanden na de herinstructiedag bovendien zelf het specifieke oefenprogramma nog eens herhalen, terwijl er ook een extra Noodsituaties-programma voor hen klaar staat.

Significante verbetering

Inmiddels hebben meer dan 1000 machinisten de programma’s doorlopen. De vooruitgang blijkt, met een gemiddelde eerste score van 70% en tweede score van 90%, duidelijk aanwezig. ‘Daar zijn we erg blij mee! Al wil dat nog niet zeggen dat ze het in de praktijk net zo goed doen’, denkt Evelyn. ‘Daar spelen andere factoren mee, zoals het aantal situaties waarin de vaardigheden kunnen worden toegepast en de waardering door de teammanager voor het toepassen van de juiste veiligheidscommunicatie. En het blijven oefenen met het programma kan ervoor zorgen dat de vaardigheden op peil blijven of zelfs nog groter worden. Men moet nog wel wennen om hier gebruik van te maken.’

Tevreden deelnemers

Na elk online programma gaf een deel van de deelnemers hun waardering en feedback. De gemiddelde waardering van de online test steeg
tussen de eerste en de tweede keer van 7 naar 7.5. De zes oefen-programma’s kregen gemiddeld een 7.38, waarvan de programma’s voor Dienstuitdrukkingen en Identificeren beiden een 8.

Download deze case study

Bewaar of deel met collega's. 

"Dit programma is een mooi voorbeeld van hoe je TrainTool kunt inzetten om heel specifieke gespreksuitingen kunt oefenen."