Privacy

Wie wij zijn en wat we doen

 • Wij zijn TrainTool B.V. handelend onder de naam Faculty of Skills. Wij ontwikkelen en leveren een online trainingsplatform (“TrainTool”), content en klassikale, telefonische en online training en coaching (“Diensten”). Hiermee kunnen onze opdrachtgevers (“Opdrachtgever”) online of ‘blended’ trainingen en toetsen aanbieden aan hun medewerkers of studenten. Meer informatie over onze diensten is te vinden op www.faculty.nl (“Website”). Dit privacy statement heeft betrekking op onze Website én onze Diensten.

Onze privacy statements

 • Voor klanten en websitebezoekers
  Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers, voor het gebruik van onze Diensten en Website. Wij definiëren het doel en middelen van deze verwerking en daarmee handelen wij als “
  Verantwoordelijke” binnen de Relevante Wetgeving. 
  • Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op deze rol.
 • Voor deelnemers van onze Opdrachtgevers
  We verzamelen ook persoonsgegevens namens onze Opdrachtgevers binnen de context van onze Diensten (bijvoorbeeld: de e-mailadressen van gebruikers en de antwoorden die zij uploaden). In dit geval bepaalt onze Opdrachtgever het doel en de middelen van verwerking en treedt zij dus op als Verantwoordelijke binnen de Relevante Wetgeving. Wij verwerken deze data enkel naar de instructies van onze Opdrachtgever en niet voor eigen doelen. Binnen deze context treden wij dus op als “
  Verwerker” in de context van de Relevante Wetgeving. Hoe we dat doen, staat omschreven in:

PRIVACY STATEMENT T.B.V. KLANTEN EN BEZOEKERS VAN WEBSITE

Privacy en relevante wetgeving

 • Privacy is een grote prioriteit voor ons. We voldoen aan de actuele wetgeving hieromtrent, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Relevante Wetgeving”).

Wat zijn ‘persoonsgegevens’

 • Persoonsgegevens beslaat alle informatie die direct of indirect naar jou herleidbaar is. Deze definitie is in lijn met de Relevante Wetgeving. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe gebruiken we dit

 • We verzamelen en verwerken de volgende informatie.
  Gegevens Doel van verwerking Wettelijke rechtvaardiging
Websitebezoekers, prospects Naam, e-mail adres, telefoonnummer, fysiek adres
 • Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, mailings, telefoon.
 • Aanmelding voor nieuwsbrief of download (met expliciet consent).
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn.
Klant of leverancier Naam, e-mail adres, telefoonnummers, adres, werkgever
 • Opdracht of contract.
 • Administratie, bevestiging, uitlevering.
 • Let op: bent u klant van TrainTool? Naast bovengenoemde persoonsgegevens van u en uw organisatie, Verwerken wij namens u persoonsgegevens van uw deelnemers. Zie daarvoor ons Privacy Statement voor Deelnemers van onze Opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren we deze data

 • We verwijderen deze data zodra we deze niet meer nodig hebben voor bovengenoemde doelen. Daarom zullen we de gegevens op z’n minst bewaren zolang dit nodig is om Diensten te kunnen leveren aan onze Opdrachtgever. 

Delen we data met anderen

 • Wij maken gebruik van een aantal externe diensten die ons helpen deze persoonsgegevens te verwerken en als zodanig optreden als Verwerker binnen de Relevante Wetgeving.
 • Deze Verwerkers vallen in de categorieën: hosting, website analytics, CRM, financiële administratie, support, incident tracking. 

Data export buiten de Europese Unie

 • Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie delen, in het geval 1 van onze Verwerkers hier gevestigd is. Dit gebeurt echter enkel naar landen en partijen die een adequaat niveau van beveiliging bieden en voldoen aan de Europese richtlijnen hieromtrent. Dit zal altijd gebeuren in lijn met de Relevante Wetgeving.

Overige gegevens

 • Door onze Diensten aan te bieden, verzamelen we mogelijk ook gegevens op basis waarvan geen identificatie mogelijk is. Deze gegevens mogen wij verzamelen en verwerken voor analyse en verbetering van onze Diensten.

Hoe beveiligen we deze data

 • Wij zijn zelf ISO27001 gecertificeerd, wat betekent dat we een Informatie Beveiliging Management Systeem hebben dat voldoet aan deze standaard. Dit betekent ook dat we het niveau van beveiliging van onze Verwerkers regelmatig controleren.

Cookies & Third Parties

Aanpassingen van dit statement

 • Wij behouden het recht deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Voortdurend gebruik van onze Website en Diensten houdt in dat je akkoord gaat met de gewijzigde privacyverklaring.

Rechten en Contactgegevens

 • Zoals omschreven in de Relevante Wetgeving heb je het recht om
  • Ons te vragen jouw gegevens te corrigeren
  • Ons te vragen jouw data te verwijderen 
  • Ons te vragen om een kopie van alle persoongegevens die we van jou verwerkt hebben. 
  • Jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Dit beïnvloedt niet de validiteit van het verwerken voorafgaand aan het moment dat je jouw toestemming introk.
  • Bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van jouw data;
  • Bezwaar aan te tekenen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je gelooft dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt.
 • Contactgegevens
  • TrainTool B.V. handelend onder de naam Faculty of Skills
   Vondellaan 34
   3521 GH Utrecht
   030 8906 555
   support@faculty.nl
  • Functionaris Gegevensbescherming
   Peter van der Reijden
   0308906555
   info@faculty.nl